بایگانی برچسب: s

مونا زارع نامه شماره ۲۳

طنز دنباله دار / مونا زارع “طنز نویس” نامه شماره ۲۳

قسمت بیست و سوم: چگونه با پدرت آشنا شدم  “قانون جذب”

نامه شماره ۲۳

دیده بودم دخترهای فراری قیافه‌های عجیب و کتک‌خورده‌ای دارند اما وقتی داشتم از ضربات کفش مامان به‌خاطر چتری‌های صورتی‌ام فرار می‌کردم، هیچ فکرش را نمی‌کردم که با پیژامه آبی نخی‌ که به تعداد جمعیت کلانشهر تهران عکس گوسفند دارد و دمپایی لا‌انگشتی و پالتوی یقه خز و آن چتری‌های صورتی لعنتی که باران رویش ریخته بود و رنگش روی ابروها و پیشانی‌ام پس داده بود، قرار است تا شب خیابان‌ها را متر کنم. هرچند راهم را کج کردم سمت پارک دانشجو. تو شاید از آن موقع که از ایران رفتی یادت نباشد اما ادامه خواندن مونا زارع نامه شماره ۲۳