بایگانی برچسب: s

مونا زارع نامه شماره ۷

طنز دنباله دار / مونا زارع “طنز نویس” نامه شماره ۷

قسمت هفتم : چگونه با پدرت آشنا شدم  معلم خصوصی

وقتی معلم خصوصی‌‌ات شوهرت هم باشد یک تیر زده‌ای با دو نشان. یعنی درواقع شوهر هم یک چیز خصوصی، مثل مسواک آدم می‌ماند! معلم خصوصی هم که اسمش رویش است. خصوصی است مثل همان مسواک آدم! آدمیزاد یک مسواک هم که بیشتر نمی‌خواهد! پس چه بهتر دوتایشان را یکی می‌کردم. وسط یک خواب عمیق، درست وقتی‌که یک چشمم از شدت قی به زور باز می‌شد، فهمیدم شوهرم همان معلم خصوصی‌ پیانوی من است! همان پسری که ادامه خواندن مونا زارع نامه شماره ۷