بایگانی برچسب: s

مونا زارع نامه شماره ۲۹

طنز دنباله دار / مونا زارع “طنز نویس” نامه شماره ۲۹

قسمت بیست و نهم : چگونه با پدرت آشنا شدم  “پسر آقای رئیس”

مونا زارع طنزنویس «نامه شماره ۲۹»

دخترم تو هم موافقی پدرت شورش را در آورده تا من را بگیرد؟! باور کن در استخوان مچ دستم یک زائده‌ قلمبه در آمده آن‌قدر که برایت نامه نوشتم. پدرت هم پیشنهاد می‌دهد برایت تایپش کنم. اما من می‌دانم آن‌طوری نصفه شب‌ها نامه‌هایم را تحریف می‌کند و به نفع خودش تغییرش می‌دهد. چون پدرت زیر بار هیچ‌کدام از ماجراهایی که برایت نوشته‌ام نمی‌رود؛ اما دایی امیدت را که سرم را تراشیده بود تا دختر بودنم را کمرنگ کند، شاهد می‌گیرم که وقتی آن روز از فوتبال برگشتیم، در خانه اتفاق جدیدی منتظرمان بود. در خانه را باز کردیم و مامان جیغ کشید …. ادامه خواندن مونا زارع نامه شماره ۲۹