بایگانی برچسب: s

مونا زارع نامه شماره ۱۷

طنز دنباله دار / مونا زارع “طنز نویس” نامه شماره ۱۷

قسمت هفدهم: چگونه با پدرت آشنا شدم  “استانبول شهر عشق”

نامه شماره ۱۷ رفته بودیم ماه عسل!

خانه ما برعکس بود. یعنی پنجمین طلاق مامان و بابا را که رقم زدم، طبق معمول بابا چمدانش را می‌بست و می‌رفت خانه مادرش و مامان هم می‌رفت توی تراس و چای می‌خورد. دو روز بعد مامان رفت دنبالش و آمدند خانه و حالا داریم می‌رویم ماه عسل. یعنی هربار بعد از هر طلاق و قهرشان منطقشان این است که باید بروند ماه عسل تا زندگی را از نو آغاز کنند! سیزدهمین ماه عسل هم مثل دوازده‌تای قبل رفتیم ترکیه. ترکیه خوبی‌اش این است تعداد شهروندان ترکیه‌ای ‌اش از ایرانی‌هایش کمتر است و غربتی در کار نیست. اما انگار ادامه خواندن مونا زارع نامه شماره ۱۷