بایگانی برچسب: s

طالع بینی ازدواج زن متولد اسفند

سمبل ماه اسفند طالع بینی

طالع بینی ازدواج زن متولد اسفند

جذابیت جز ء وجود دختری است که در ماه اسفند متولد شده است و پی بردن به آن هم نیازی به خواندن کتب و مقالات ستاره شناسی ندارد. به موازات این جذابیت نقاط ضعفی نیز در وی وجود دارد، اما آنچه که در بدو امر نظر شما را به سوی خود جلب خواهد کرد، ظرافت و حالت زنانه غیر انکار اوست.زن متول اسفند ظرف عسلی است که قدری فلفل به داخل آن ریخته شده است.

بقیه در ادامه مطلب …

 

ادامه خواندن طالع بینی ازدواج زن متولد اسفند