بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب گربه چیست

تعبیر خواب گربه چیست ؟

تعبیر خواب گربه سیاه – تعبیر خواب گربه وحشی تعبیر خواب گربه سفید

 منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب گربه گوید : ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی تعبیر می شود دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد.

بقیه در ادامه مطلب…..

ادامه خواندن تعبیر خواب گربه چیست