بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب گاو

در همین کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حیوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خیر و خوبی هستند و گاو بیشتر چون روزی و منشا معیشت است خیرات و نعماتی که طی روزهای آینده به ما می رسند در خواب به صورت گاو ظاهر می گردند و در این مورد کلیه معبران اتفاق نظر دارند. در تعبیر خواب گاو رنگ گاو مهم نیست سیاه یا سفید یا خاکستری و زرد و قهوه ای و… باشد حتی شاخ دار بودن گاو مهم نیست . مهم چاق بودن گاو لاغر بودن گاو و اینکه گاو برای شماست یا خیر و …. مهم هست . دیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید (تعبیر خواب گاو وحشی و عصبانی و خشمگین) که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش بشوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو در صورتی نعمت و روزی و خیرو خوبی است که اهلی و رام باشد. به ادامه مطلب بروید …..

ادامه خواندن تعبیر خواب گاو