بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب آلت تناسلی زن (عورت زن)

در اینجا منظور از آلت تناسلی زن، فَرج زن (یا در اصطلاح عامیانه عورت یا کُص – کُس) می‌باشد.

تعبیرگری در تعبیر خواب آلت تناسلی زن می‌گوید: اگر دو تا زن با هم یک فرج دارشتند، تعبیرش این است که آن‌ها زن یک مرد می‌شوند و با هر دو با یک مرد ازدواج می کنند .
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی فرج توورم کرده و بادکرده است، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری.

ادامه تعبیر خواب آلت تناسلی زن در ادامه خواندن….

ادامه خواندن تعبیر خواب آلت تناسلی زن (عورت زن)