بایگانی برچسب‌ها : تعبیر خواب پول دادن به مرده

تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول  خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. دیدن خواب پول خرد و سکه تعبیرش…. ادامه‌ی خواندن