بایگانی برچسب‌ها : تعبیر خواب پرنده در قفس

تعبیر خواب پرنده

در تعبیر خواب پرنده ، پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان يک رنگ يا پرندگاني که رنگ نامطلوب و غير طبيعي دارند. اگر در خواب ديديد که پرنده اي داريد تعبیرش این هست که به مراد دل خود مي رسيد بخصوص اگر پرنده زیبا و خوش رنگ و خوش آواز باشد . پرنده سبز تعبیرش سلامتی و زندگی خوب است . اين گوياي رسيدن به نهايت مراد است و مبارک خوابي است. اگر در خواب ادامه‌ی خواندن