بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب مار قرمز

در تعابیر خواب مار ، مار معمولا به دشمن تعبیر شده است مگر در موارد خاص . از این دشمنان دیدن مار قرمز در تعابیر محلک ترین سم را دارد . یعنی ظربه ای که به شما می زند بسیار قوی است و شما در برابر ضربه آن بسیار ناتوانید که نشاندهنده ی این هست که از این دشمن صدمات بسیار زیادی به شما وارد می شود . اگر مار قرمز و زرد بود تعبیرش دشمنیست مریض حال یا مسن . تعبیر خواب مار قرمز و مشکی نشانه این هست که دشمنی که دارید بسیار خطرناک است و تا لحظه ی آخری هم که به شما نزدیک می شود شما وجودش را حس نمی کنید .

ادامه خواندن تعبیر خواب مار قرمز