بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب مار ماهی

تعبیر خواب مارماهی و مار آبی و مار غیر سمی

در تعبیر خواب ، مار به معنای اول دشمن و در بعضی موارد نادر ثروت است آن هم ثروتی زیاد ولی با سختی و مشقت و دردسرهای زیاد  . بعضی از تعبیرگران خواب ، تعبیر خواب مارماهی را همانند خواب مار تعبیر کرده اند که این موضوع کاملا غلط است . مارماهی و مار آبی و ماری که بدانید سمی نیست تعبیرش دشمن خطرناک یا ثروت هنگفت نیست . تعبیر دیدن مار ماهی و مار آبی و مار غیر سمی در خواب می تواند…… ادامه خواندن تعبیر خواب مار ماهی