بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب مار سیاه

تعبیر خواب مار سیاه نشانه دشمنی است که تا لحظه ی آخر از وجود او با خبر نمی شوید . این دشمن می تواند بسیار بسیار زیاد به شما نزدیک شود بدون آنکه شما از وجودش با خبر شوید و در اکثر اوقات آن دشمن را تا لحظه ی نیش زدن یک دوست یا رفیق یا همدم می شمارید و او در یک لحظه به شما حمله می کند و به شما صدمه می زند . فاصله تان را با افراد دورو برتان حفظ کنید . سعی کنید چشم و گوشتان را بیشتر باز کنید و با دقت به مسائل نگاه کنید زیرا این دشمن حتی می تواند از دوستان یا اعضای خانواده تان باشد مخصوصا اگر مار سیاه را در خانه ببینید .

ادامه خواندن تعبیر خواب مار سیاه