بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب مار سبز

در تعبیر خواب ، مار سمی به دشمن تعبیر شده است و ثروت . مار سبز رنگ نیز دشمن است در اکثر مواقع با این تفاوت که مار سبز دشمنی است تازه به دوران رسیده و بی تجربه . خطرناک هست اما خود نقطه ضعف های زیادی دارد و شما برای مقابله با او با کمی فکر به خوبی می توانید از نقطه ضعف های دشمنتان به نفع خودتان بهره ببرید .

ادامه خواندن تعبیر خواب مار سبز