بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب مار ماهی

تعبیر خواب مارماهی و مار آبی و مار غیر سمی

در تعبیر خواب ، مار به معنای اول دشمن و در بعضی موارد نادر ثروت است آن هم ثروتی زیاد ولی با سختی و مشقت و دردسرهای زیاد  . بعضی از تعبیرگران خواب ، تعبیر خواب مارماهی را همانند خواب مار تعبیر کرده اند که این موضوع کاملا غلط است . مارماهی و مار آبی و ماری که بدانید سمی نیست تعبیرش دشمن خطرناک یا ثروت هنگفت نیست . تعبیر دیدن مار ماهی و مار آبی و مار غیر سمی در خواب می تواند…… ادامه خواندن تعبیر خواب مار ماهی

دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مار

 تعبیر خواب مار سیاه ،  تعبیر خواب مار سبز ، تعبیر خواب مار قرمز ،  تعبیر خواب مار دوسر ،  تعبیر خواب مار چند سر ، کبری ، سفید ، بزرگ و تعبیر خواب مار از امام صادق و ابن سیرین تعبیر خواب مار آبی و غیر سمی .

تعبیر خواب مار، خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاعید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. در تعبیر خواب مار برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که …..

ادامه خواندن دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد