بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب سگ سیاه

سگ سیاه در خواب دیدن تعبیری از دوست یا دشمت شماست و بستگی به رابطه سگ با شما دارد .سیاه بودن سگ می تواند تعبیری از سیاه چهره بودن دوست یا دشمن باشد .  اگر سگ سیاه در کنار شما بود و با شما کاری نداشت نشان از یک دوست می دهد . این دوست در اطراف شماست و بزدودی برای کمک در مشکلاتتان و سختیها به کمک شما خواهد آمد . هر جه سگ سیاه بزرگتر باشد در تعبیر دوستتان قدرت بیشتری برای کمک به شما خواهد داشت و اگر یک سگ سیاه کوچک را دیدید در تعبیرش دوستی است که حتی اگر کاری هم از دستش بر نیاید یار و همراهتان خواهد بود . اگر ماده یا نر بودن این سگ را متوجه شدید ، دقیقا این دوست نسبت به آن می تواند مرد باشد یا زن . اگر دیدید این سگ سیاه مرده است نشان از این هست که دوستانتان بخاطر کوتاهی شما در روابطتان از شما دست خواهند کشید .

در تعبیر خواب سگ اگر سگ سیاه وحشی را دیدید یا سگی که قصد حمله به شما را دارد دشمنتان هست . این دشمن به ظاهر دشمنی سرسخت است و هر چه بزرگتر باشد قوی تر است . اما نسبت به خصوصیات سگ سیاه در تعبیر این دشمن از مقدار زیادی مهربانی و گذشت بر خوردار هست و فقط کافیست به او روی خوش نشان دهید و از در دوستی با آن وارد شوید . اگر دیدید که سگ سیاه وحشی را کشتید یا مرده ، بر دشمن پیروز خواهید شد .

برای خواندن متن کامل تعبیر خواب سگ به لینک زیر بروید .

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

عکس سگ - مطلب تعبیر خواب سگ
دیدن سگ در خواب

در تعبیر خواب سگ ، سگ ممکن است به رنگ های مختلف سفید و سیاه و قهوه ای و … و به صورت دوست یا یک سگ هار و وحشی باشد .  معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. لذا ما ۲ گونه تعبیر خواب از سگ را در این مقاله بررسی کردیم و شما باید نسبت به برداشت خود خواب خود را تعبیر کنید . سگ‌ها در خوابهای‌ ما می‌توانند نماد یک‌ سری‌ از نقطه‌ نظرات‌ و برداشت‌های‌ شخصی‌ باشند و درعین‌ حال‌ نماد ساختار دفاعی‌ بیننده‌ خواب‌محسوب‌ می‌شوند و می‌توانند نشان‌ دهنده‌ محدودیت‌های‌ شخصیت‌ شما به‌ شمار آیند. به ادامه مطلب بروید …..

ادامه خواندن تعبیر خواب سگ