بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب زیارت

 

تعبیر خواب زیارت کردن

تعبیر خواب ضریح از دید ابن سیرین
تعبیر خواب دیدن ضریح حضرت علی ع علم و
کرامت و شجاعت است
تعبیر خواب ضریح و حرم از دید حضرت امام جعفر صادق (ع)
تعبیر خواب رفتن به حرم پادشاه عادل انجام کارهای مفید است
تعبیر خواب رفتن
به حرم پادشاه ظالم انجام کارهای بد است

بقیه تعبیر خواب زیارت را در ادامه مطلب دنبال کنید . ادامه خواندن تعبیر خواب زیارت