بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب زلزله

ممکن است برای شما پیش آمده باشد که در خواب زلزله شدید را ببینید . آمدن زلزله در خواب ممکن است همراه با سیل و طوفان و غیره باشد اصولا تعبیر خواب زلزله خوب نیست . شما می توانید تعبیر دیدن زلزله در خواب را توسط معبران بزرگ مثل منوچهر مطیعی و حضرت یوسف  را در ادامه مطلب بخوانید .

ادامه خواندن تعبیر خواب زلزله