بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب دیدن کعبه خانه خدا

تعبیر کلی
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کعبه برای کسی که
مسلمان می‌باشد
، «خلیفه» است و هر کم و زیادی که در کعبه ببیند به
خلیفه مربوط می‌شود.
تعبیر دیدن خواب کعبه رفتن یا در کعبه بودن
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی احرام بسته‌ای و
به طرف کعبه می‌روی، تعبیرش این است که درستکارتر می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:
اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که به کعبه رفته است، یـعـنـی خداوند بزرگی و عظمت
او را افزایش می‌دهد.

بقیه تعبیر خواب مربوط به زیارت کعبه خانه خدا در ادامه مطلب … ادامه خواندن تعبیر خواب دیدن کعبه خانه خدا