بایگانی برچسب: s

دریا - تعبیر خواب

تعبیر خواب دریا

دیدین دریا در خواب تعبیر های متفاوتی دارد . از دید معبران قدیم دیدن دریا در خواب  اتفاقات و رخدادهایی درباره ی پادشاه و پادشاهی بوده است . اما برای شما انواع تعابیر را آماده کرده ایم که شما می توانید در ادامه مطلب آنها را بخوانید .

ادامه‌ی خواندن