بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب تمساح

تمساح موجودی است که در آب پنهان می شود و فقط چشم هایش مشخص است  و برای رسیدن به مقصودش منتظر موقعیت است .

از این رو اگر شما تمساحی دیدید که در آب گل آلود است نشانه یک خطر بزرگ هست . این خطر بیشتر از طرف یکی از دوستان یا آشنایان شاید باشد .

تعبیر خواب تمساح کوچک ، دوست یا فرزندیست که به شما ممکن است ضربه وارد کند . حتی اگر این دوست یا فرزند به شما ضربه وارد نکند انسان نالایقی خواهد بود .

اگر شما تمساحی را در استخر دیدید مثال این ضرب المثل است که در آستین خود مار پرورش می دهید . یعنی یکی از نزدیکان شما برای شما مشکل ساز خواهد شد .

ادامه تعبیر خواب تمساح  را در ادامه خواندن دنبال کنید ….. ادامه خواندن تعبیر خواب تمساح