بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی

۱ـ خوردن بستنی در خواب ، تعبیرش آن است که در به ثمر رساندن مسئولیتهایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند …. ادامه خواندن تعبیر خواب بستنی