بایگانی برچسب‌ها : تعبیر خواب بستنی زعفرانی

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی

خوردن بستنی در خواب ، تعبیرش آن است که در به ثمر رساندن مسئولیتهایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند …. ادامه‌ی خواندن