بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج :برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده خواب شالیکار نباشد تعبیر خوابش….. ادامه خواندن تعبیر خواب برنج