بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب قرآنی

از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقولست که هرکس خوابی ببیند و تعبیر آنرا بخواهد بداند ببیند از ماه چند شب گذشته است به ازای هر شب یک سوره از سوره های قرآن شماره کند و بعد از آن به ازای هر شبی که که گذشته یک آیه بشمارد در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده از اول قرآن بشمارد سوره دهم آیه دهم همان سوره تعبیر خواب خواهد بود.

اگر در خواب کتاب قرآن دیده اید و تعبیر کتاب قرآن را می خواهید بروید به تعبیر خواب قرآن

رد غیر این صورت برای دیدن ادامه متن تعبیر خواب قرآنی به ادامه خواندن بروید …

ادامه خواندن تعبیر خواب قرآنی