بایگانی برچسب‌ها : تعبیر خواب انگشتر طلا

انگشتر عقیق - فیروزه طلا نقره نگین دار

تعبیر خواب انگشتر و حلقه

تعبير خواب انگشتر به روايت امام جعفر صادق : انگشتري سيمين در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملكت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتري زرين نيك بود. اگر زني بيند كه انگشتري با نگين از او ضايع شد، دليل است حشمت و جاه او بشود يا فرزندش بميرد يا مالش تلف شود. اگر والي بود معزول گردد. اگر زن بيند شوهرش بميرد يا فرزندش. بقیه در ادامه مطلب … ادامه‌ی خواندن