بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب استخر

در تعبیر خواب استخر نقطه تمرکز بر بروی چگونگی آب استخر ، زلال بودن یا کثیف بودن آب ، مقدار آب و….. است .

تعبیر خواب استخر از امام صادق علیه السلام: دیدن حوض یا استخر در خواب بر چهار وجه است.

اول:. …. ادامه خواندن تعبیر خواب استخر