بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب آتش ، آتش گرفتن ، آتش سوزی

از آنجایی که آتش نمادی از نیروهای طبیعی و نماد پاکی و درستی و قدرت می باشد ، تعبیر خواب دیدن آتش و آتش سوزی معمولا خوب است تا وقتی که دود و تیرگی در آتش نبینید یا در خواب درد آتش گرفتن یا سوختن را حس نکنید . با این حال تعبیر خواب آتش تعابیر مختلفی دارد که ما در اینجا این تعابیر را که از معبران مختلف می باشد جمع آوری کرده ایم . بدین منظور لطفا به ادامه مطلب بروید .

ادامه خواندن تعبیر خواب آتش ، آتش گرفتن ، آتش سوزی