تعبیر خواب تمساح

تمساح موجودی است که در آب پنهان می شود و فقط چشم هایش مشخص است  و برای رسیدن به مقصودش منتظر موقعیت است .

از این رو اگر شما تمساحی دیدید که در آب گل آلود است نشانه یک خطر بزرگ هست . این خطر بیشتر از طرف یکی از دوستان یا آشنایان شاید باشد .

تعبیر خواب تمساح کوچک ، دوست یا فرزندیست که به شما ممکن است ضربه وارد کند . حتی اگر این دوست یا فرزند به شما ضربه وارد نکند انسان نالایقی خواهد بود .

اگر شما تمساحی را در استخر دیدید مثال این ضرب المثل است که در آستین خود مار پرورش می دهید . یعنی یکی از نزدیکان شما برای شما مشکل ساز خواهد شد .

ادامه تعبیر خواب تمساح  را در ادامه خواندن دنبال کنید ….. ادامه خواندن تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب تخم مرغ و تخم پرندگان


تعبیر خواب تخم مرغ از محمد بن سیرین

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب دلیل بر قدرتمندی و نیرو است .

تعبیر خواب تخم مرغ از دید حضرت دانیال ع
تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب کنیز است.چنانچه خداوند در آیه ۴۸ سوره صافات می فرماید گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند
اگر در خواب ببیند مرغ جلوی او تخم بگذارد تعبیر خواب این است که از زنی فرومایه یا کنیز صاحب بچه می شود.
اگر در خواب تخم ناشناسی را ببیند بطوریکه نداند تخم برای کیست با زنی با ارزش و موقر ازدواج می کند .

بقیه تعبیر خواب تخم مرغ در ادامه خواندن … ادامه خواندن تعبیر خواب تخم مرغ و تخم پرندگان

تعبیر خواب دیدن کعبه خانه خدا

تعبیر کلی
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کعبه برای کسی که
مسلمان می‌باشد
، «خلیفه» است و هر کم و زیادی که در کعبه ببیند به
خلیفه مربوط می‌شود.
تعبیر دیدن خواب کعبه رفتن یا در کعبه بودن
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی احرام بسته‌ای و
به طرف کعبه می‌روی، تعبیرش این است که درستکارتر می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:
اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که به کعبه رفته است، یـعـنـی خداوند بزرگی و عظمت
او را افزایش می‌دهد.

بقیه تعبیر خواب مربوط به زیارت کعبه خانه خدا در ادامه مطلب … ادامه خواندن تعبیر خواب دیدن کعبه خانه خدا

تعبیر خواب زیارت

 

تعبیر خواب زیارت کردن

تعبیر خواب ضریح از دید ابن سیرین
تعبیر خواب دیدن ضریح حضرت علی ع علم و
کرامت و شجاعت است
تعبیر خواب ضریح و حرم از دید حضرت امام جعفر صادق (ع)
تعبیر خواب رفتن به حرم پادشاه عادل انجام کارهای مفید است
تعبیر خواب رفتن
به حرم پادشاه ظالم انجام کارهای بد است

بقیه تعبیر خواب زیارت را در ادامه مطلب دنبال کنید . ادامه خواندن تعبیر خواب زیارت

تعبیر خواب جنب بودن

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنب می‌باشی، تعبیرش این است که در حرام دچار آشفتگی و سرگردانی می‌شوی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: یـعـنـی به سفر می‌روی به خواستۀ دنیایی خودت می‌رسی، ولی بعد کار تو دچار تباهی خواهی شد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنب و برهنه شده‌ای، یـعـنـی در کار خودت دچار حیرت و عجز و سرگردانی می‌شوی .

معنی کلمه جنب : زمانی که ارضا می شوید و از شما آب خارج می شود ، تا قبل از اینکه شما غسل جنابت کنید می گویند شما جُنُب هستید . 

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

واژه هایی چون عورت مردانه و آلت تناسلی مردانه ، ذَکَر ، قضیب (یا در اصطلاح عامیانه کیر) به یک معناست .
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آلت تناسلی، بزرگی و شهرت و فرزند می‌باشد.
اندازۀ آلت
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بزرگی آلت، بزرگی و شهرت و یا بیماری فرزند می‌باشد، ولی تعبیر کوچک بودن آن، حقارت و گم‌نامی خواهد بود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آلت تو دراز شده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندان زیادی خواهی شد.
اگر ببینی آلت تو راست گردیده و سفت شده است (شق کرده)، یـعـنـی بخت و اقبال تو بهتر می‌شود و قوت می‌گیرد .

بقیه تعبیر خواب عورت مردانه در ادامه خواندن ….

ادامه خواندن تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

تعبیر خواب بیضه (خایه)

تعبیر خواب اخته بودن یا بریده شدن بیضه (معنی بیضه همان خایه مرد است )
[منظور از اخته مردی است که بیضه خود را از دست داده باشد یا بیضه مرد بریده شده باشد .]
ابن سیرین می‌گوید: اگر اختۀ غریبه‌ای را ببینی که صالح و درستکار است و از روی علم و حکمت صحبت می‌کند، تعبیرش این است که آن شخص فرشته می‌باشد که تو را به راه راست دعوت کرده و هشدار یا بشارت می‌دهد (زیرا شهوت در فرشته‌ها وجود ندارد)، ولی اگر حرف‌هایش از روی علم و حکمت نباشد یـعـنـی آن شخص فرشته نیست.
اگر در خواب ببینی خودت را اخته کرده‌ای، یـعـنـی در جنگ با دشمن خوار و حقیر می‌شوی، ولی به اطاعت و بندگی خداوند مایل خواهی شد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: فرزندت از دنیا می‌رود و صاحب فرزند دیگری نخواهی شد، ولی توانگر و ثروتمند می‌شوی .

بقیه تعبیر خواب بیضه در ادامه خواندن ….

ادامه خواندن تعبیر خواب بیضه (خایه)

تعبیر خواب انگشتری

حضرت دانیال گوید: چون در خواب نقش و صفت انگشتری بیند، تعبیر که از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد. اگر خواب بیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند، تعبیر است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد. یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد. اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتری اگر بیند که در مسجد یا در نماز در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن کس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت بود و جمله هم بر این قیاس بود. اگر خواب بیند که انگشتری سلطان به وی داد، تعبیر نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا، تعبیر است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد.

محمد ابن سیرین در تعبیر خواب انگشتری گوید: اگر کسی خواب بیند ادامه خواندن تعبیر خواب انگشتری

تعبیر خواب ببر

ببر حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی است و تعبیر خواب ببر در کل دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما پیروز شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران و تعبیر گران خواب عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند:…. ادامه خواندن تعبیر خواب ببر

غیر فعال کردن آپدیت ویندوز ۱۰

خاموش کردن آپدیت ویندوز
مصرف غیر مجاز ویندوز ۱۰ از اینترنت

شاید شما هم از اینکه ویندوز ۱۰ اینترنت شما را مصرف می کند نگران و ناراحت هستید . ویندوز ۱۰ جهت بروزرسانی خود و رفع مشکلات سیستم همیشه سرور و سیستم شما را در تعامل هایی قرار می دهد که اگر شما از اینترنت حجمی یا سرعت پایین استفاده می کنید شاید دوست نداشته باشید که این آپدیت ها و دانلود ها انجام شود . در این ترفند به معرفی ۴ راه مختلف جهت غیرفعال کردن آپدیت خودکار ویندوز ۱۰ خواهیم پرداخت.

راحتترین روش ….
شما می‌توانید فایل‌های رجیستری ازپیش‌ساخته‌شده‌ جهت تغییر تنظیمات آپدیت ویندوز را از ( disable-automatic-updates-on-windows-10 ) دانلود نمایید و هر کدام را به دلخواه خود اجرا نمایید . گزینه های موجود
۱ – Auto download and notify for install ( اتوماتیک دانلود کن اما برای نصب سوال کن )
۲- Auto download and schedule install ( اتوماتیک دانلود و نصب کن)
۳- Notify for download and notify for install ( هم برای دانلود و هم برای نصب سوال کن و بصورت خودکار انجام نده )
۴- Remove this setting and use the default ( تنظیمات را به تنظیمات پیش فرض برگردان )

غیرفعال کردن آپدیت خودکار ویندوز ۱۰ از طریق سرویس Windows Update

ادامه خواندن غیر فعال کردن آپدیت ویندوز ۱۰