بایگانی دسته: تعبیر خواب

تعبیر خواب انگور

دیدن انگور در خواب تقریبا خوب هست . و از دید معبران بیشتر به طعم (شیرین و ترش ) بزرگی و کوچکی و رنگ انگور ( سیاه ، سفید ، زرد ، سبز ، صورتی ، قرمز) بستگی دارد . در هیچ جا به نژاد انگور یاقوتی ، عسگری و … اشاره نشده است .  البته این هم مهم هست که انگور را می خورید ، می خرید ، می فروشید یا درخت انگور می کارید . به هر حال ما توضیحات تعبیرگران را در تعبیر خواب انگور برای شما آماده کرده ایم که می توانید به ادامه مطلب بروید … ادامه خواندن تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب حمله سگ

تعبیر خواب سگ وحشی و حمله سگ دشمن است .

اگر سگ به شما حمله ور شد و شما را گاز گرفت در رویارویی با مشکل بوجود آمده شکست خواهید خورد .

در تعبیر خواب اگر سگ به سمت شما حمله کرد و شما توانستید از دستش فرار کنید ، یا بر دشمن پیروز می شوید یا از پس آن مشکل بر خواهید آمد .

حمله سگ هار و وحشی : کسی بفکر دشمنی با شماست .

اگر سگ وحشی به شما حمله کرد و شما با آن مقابله کردید : برای شما مشکلاتی بوجود می آید که در این بین شما درگیری های بسیاری خواهید داشت و زیان می بینید .

اگر سگی از شما چیزی قاپید و برد : مال از دست می دهید .

ادامه خواندن تعبیر خواب حمله سگ

تعبیر خواب انگشتر و حلقه

تعبیر خواب انگشتر به روایت امام جعفر صادق : انگشتری سیمین در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملکت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتری زرین نیک بود. اگر زنی بیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد. اگر زن بیند شوهرش بمیرد یا فرزندش. بقیه در ادامه مطلب … ادامه خواندن تعبیر خواب انگشتر و حلقه

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردوی با پوست (پوست سبز ) و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خواب های ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با نیرنگ و آلودگی دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند. اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید تعبیرش مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید.بقیه در ادامه مطلب ……

ادامه خواندن تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب سوسک

سوسک‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاکسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ سوسک‌ باعث‌ می‌شود که‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیداکند. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ کریه‌ و خوفناک‌ را می‌بینید، ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد که‌ بیننده‌ خواب‌ باید یک‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ کرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد.  بقیه در ادامه مطلب …….

ادامه خواندن تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب عروسی و عروس

دیدن عروسی در خواب  ، چه عروسی خود باشد چه عروسی خواهر و برادر و فامیل و غریبه از دید اکثر معبران خوب  نیست  . ما تلاش کرده ایم تمام این تعابیر را برای شما گردآوری کنیم . تعبیر خواب عروس بیشتر به رنگ لباسهای عروس و داماد و اینکه عروس و داماد را می شناسید یا نه ، و حالت عروسی که شاد باشد یا توام با گریه باشد تعابیر مختلفی دارد  بقیه در ادامه مطلب……. ادامه خواندن تعبیر خواب عروسی و عروس

تعبیر خواب سگ قهوه ای رنگ

دیدن سگ قهوه ای و زرد در خواب دوست یا دشمنیست که حسود است و به کارهای شما حسادت می کند . اگر شما از سگ می ترسیدید دشمن است و اگر سگ با شما کاری نداشته باشد دوستتان هست . شما باید در کارهایتان مصممتر باشید و فریب حسادت اطرافیان را نخورید . بعضی از افراد چشم دیدن موفقیت های شما را ندارند . رمز موفقیتتان پشتکار و تلاش هست . برای رسیدن به هدفتان زیبایی های اطراف ، مسیرتان را خراب نکند .  ادامه خواندن تعبیر خواب سگ قهوه ای رنگ

تعبیر خواب سگ سفید

سگ سفید در خواب دیدن تعبیری از دوست یا دشمت شماست و بستگی به رابطه سگ با شما دارد .سفید بودن سگ می تواند تعبیری از سفیدچهره بودن دوست یا دشمن باشد .  اگر سگ سفید در کنار شما بود و با شما کاری نداشت نشان از یک دوست می دهد . این دوست در اطراف شماست و بزودی برای کمک در مشکلاتتان و سختیها به کمک شما خواهد آمد . هر جه سگ سفید ، بزرگتر باشد در تعبیر دوستتان قدرت بیشتری برای کمک به شما خواهد داشت و اگر یک سگ سفید کوچک را دیدید در تعبیرش دوستی است که حتی اگر کاری هم از دستش بر نیاید یار و همراهتان خواهد بود . اگر ماده یا نر بودن این سگ را متوجه شدید ، دقیقا این دوست نسبت به آن می تواند مرد باشد یا زن . اگر دیدید این سگ سفید مرده است نشان از این هست که دوستانتان بخاطر کوتاهی شما در روابطتان از شما دست خواهند کشید . سگ های فنتزی و سگ های پشمالو تعبیرش دوست هست .

ابن سیرین در اغلب جاها دیدن سگ را در خواب به دشمن تعبیر کرده است . در تعبیر خواب سگ اگر سگ سفید وحشی را دیدید یا سگی که قصد حمله به شما را دارد دشمنتان هست . این دشمن به ظاهر دشمنی سرسخت است و هر چه بزرگتر باشد ،  قوی تر است . اما نسبت به خصوصیات سگ سفید در تعبیر ، این دشمن از مقدار زیادی مهربانی و گذشت بر خوردار هست و بر خلاف ظاهر آن قلب رئوفی دارد و فقط کافیست به او روی خوش نشان دهید و از در دوستی با آن وارد شوید . اگر دیدید که سگ سفید وحشی را کشتید یا مرده ، بر دشمن پیروز خواهید شد . برای خواندن متن کامل تعبیر خواب سگ به لینک زیر بروید .

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب دزد چیست ؟

تعبیر خواب دزد : دیدن دزد در خواب بد نیست و می شود گفت که خوب هست دقیقا برعکس زمان بیداری . اما اگر ببینید خودتان در حال دزدی کردن هستید یا دزد شده اید بد هست و تعابیر مختلفی دارد . که در ادامه مطلب به آن پرداخته ایم . لطفا به ادامه مطلب بروید ….

ادامه خواندن تعبیر خواب دزد چیست ؟

تعبیر خواب دریا

دیدین دریا در خواب تعبیر های متفاوتی دارد . از دید معبران قدیم دیدن دریا در خواب  اتفاقات و رخدادهایی درباره ی پادشاه و پادشاهی بوده است . اما برای شما انواع تعابیر را آماده کرده ایم که شما می توانید در ادامه مطلب آنها را بخوانید .

ادامه خواندن تعبیر خواب دریا