بایگانی دسته: تعبیر خواب

دیدن تمساح کوچک و تعبیر تمساح بزرگ در آب و استخر و ...

تعبیر خواب تمساح

تمساح موجودی است که در آب پنهان می شود و فقط چشم هایش مشخص است  و برای رسیدن به مقصودش منتظر موقعیت است .

از این رو اگر شما تمساحی دیدید که در آب گل آلود است نشانه یک خطر بزرگ هست . این خطر بیشتر از طرف یکی از دوستان یا آشنایان شاید باشد .

تعبیر خواب تمساح کوچک ، دوست یا فرزندیست که به شما ممکن است ضربه وارد کند . حتی اگر این دوست یا فرزند به شما ضربه وارد نکند انسان نالایقی خواهد بود .

اگر شما تمساحی را در استخر دیدید مثال این ضرب المثل است که در آستین خود مار پرورش می دهید . یعنی یکی از نزدیکان شما برای شما مشکل ساز خواهد شد .

ادامه تعبیر خواب تمساح  را در ادامه خواندن دنبال کنید ….. ادامه‌ی خواندن

دیدن خواب تخم مرغ و تخم کبوتر یا تخم پرندگان در خواب

تعبیر خواب تخم مرغ و تخم پرندگان


تعبیر خواب تخم مرغ از محمد بن سیرین

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب دلیل بر قدرتمندی و نیرو است .

تعبیر خواب تخم مرغ از دید حضرت دانیال ع
تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب کنیز است.چنانچه خداوند در آیه ۴۸ سوره صافات می فرماید گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند
اگر در خواب ببیند مرغ جلوی او تخم بگذارد تعبیر خواب این است که از زنی فرومایه یا کنیز صاحب بچه می شود.
اگر در خواب تخم ناشناسی را ببیند بطوریکه نداند تخم برای کیست با زنی با ارزش و موقر ازدواج می کند .

بقیه تعبیر خواب تخم مرغ در ادامه خواندن … ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب دیدن کعبه خانه خدا

تعبیر کلی
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کعبه برای کسی که
مسلمان می‌باشد
، «خلیفه» است و هر کم و زیادی که در کعبه ببیند به
خلیفه مربوط می‌شود.
تعبیر دیدن خواب کعبه رفتن یا در کعبه بودن
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی احرام بسته‌ای و
به طرف کعبه می‌روی، تعبیرش این است که درستکارتر می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:
اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که به کعبه رفته است، یـعـنـی خداوند بزرگی و عظمت
او را افزایش می‌دهد.

بقیه تعبیر خواب مربوط به زیارت کعبه خانه خدا در ادامه مطلب … ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب زیارت کربلا - زیارت حرم

تعبیر خواب زیارت

 

تعبیر خواب زیارت کردن

تعبیر خواب ضریح از دید ابن سیرین
تعبیر خواب دیدن ضریح حضرت علی ع علم و
کرامت و شجاعت است
تعبیر خواب ضریح و حرم از دید حضرت امام جعفر صادق (ع)
تعبیر خواب رفتن به حرم پادشاه عادل انجام کارهای مفید است
تعبیر خواب رفتن
به حرم پادشاه ظالم انجام کارهای بد است

بقیه تعبیر خواب زیارت را در ادامه مطلب دنبال کنید . ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب جنب بودن

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنب می‌باشی، تعبیرش این است که در حرام دچار آشفتگی و سرگردانی می‌شوی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: یـعـنـی به سفر می‌روی به خواستۀ دنیایی خودت می‌رسی، ولی بعد کار تو دچار تباهی خواهی شد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنب و برهنه شده‌ای، یـعـنـی در کار خودت دچار حیرت و عجز و سرگردانی می‌شوی .

معنی کلمه جنب : زمانی که ارضا می شوید و از شما آب خارج می شود ، تا قبل از اینکه شما غسل جنابت کنید می گویند شما جُنُب هستید . 

تعبیر خواب آلت مردانه عورت کیر

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

واژه هایی چون عورت مردانه و آلت تناسلی مردانه ، ذَکَر ، قضیب (یا در اصطلاح عامیانه کیر) به یک معناست .
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آلت تناسلی، بزرگی و شهرت و فرزند می‌باشد.
اندازۀ آلت
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بزرگی آلت، بزرگی و شهرت و یا بیماری فرزند می‌باشد، ولی تعبیر کوچک بودن آن، حقارت و گم‌نامی خواهد بود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آلت تو دراز شده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندان زیادی خواهی شد.
اگر ببینی آلت تو راست گردیده و سفت شده است (شق کرده)، یـعـنـی بخت و اقبال تو بهتر می‌شود و قوت می‌گیرد .

بقیه تعبیر خواب عورت مردانه در ادامه خواندن ….

ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب بیضه و خایه مرد - بیضه داشتن زن

تعبیر خواب بیضه (خایه)

تعبیر خواب اخته بودن یا بریده شدن بیضه (معنی بیضه همان خایه مرد است )
[منظور از اخته مردی است که بیضه خود را از دست داده باشد یا بیضه مرد بریده شده باشد .]
ابن سیرین می‌گوید: اگر اختۀ غریبه‌ای را ببینی که صالح و درستکار است و از روی علم و حکمت صحبت می‌کند، تعبیرش این است که آن شخص فرشته می‌باشد که تو را به راه راست دعوت کرده و هشدار یا بشارت می‌دهد (زیرا شهوت در فرشته‌ها وجود ندارد)، ولی اگر حرف‌هایش از روی علم و حکمت نباشد یـعـنـی آن شخص فرشته نیست.
اگر در خواب ببینی خودت را اخته کرده‌ای، یـعـنـی در جنگ با دشمن خوار و حقیر می‌شوی، ولی به اطاعت و بندگی خداوند مایل خواهی شد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: فرزندت از دنیا می‌رود و صاحب فرزند دیگری نخواهی شد، ولی توانگر و ثروتمند می‌شوی .

بقیه تعبیر خواب بیضه در ادامه خواندن ….

ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب انگشتری

حضرت دانیال گوید: چون در خواب نقش و صفت انگشتری بیند، تعبیر که از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد. اگر خواب بیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند، تعبیر است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد. یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد. اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتری اگر بیند که در مسجد یا در نماز در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن کس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت بود و جمله هم بر این قیاس بود. اگر خواب بیند که انگشتری سلطان به وی داد، تعبیر نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا، تعبیر است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد.

محمد ابن سیرین در تعبیر خواب انگشتری گوید: اگر کسی خواب بیند ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب ببر

ببر حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی است و تعبیر خواب ببر در کل دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما پیروز شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران و تعبیر گران خواب عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند:…. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پریود شدن و قاعدگی

تعبیر خواب قاعدگی

واژه پریود به معنام دوره می باشد . پریود شدن و قاعدگی و قاعده شدن همه به یک معناست . در قدیم به پریود شدن حیض میگفتند . در متن های قدیمی یا کتب قدیمی منظور از حیض همان پریود شدن و قاعدگی می باشد .

زمان دیدن خواب پریود شدن و یا قاعدگی در تعبیر آن اهمیت دارد. به طور مثال اگر فردی خوشحال باشد این احتمال وجود دارد که در خواب رویای خوشحالی ببیند و همینطور اگر دختری در دوران قاعدگی خود باشد ممکن است رویای پریود شدن ببیند. پس زمان دیدن این‌گونه‌ها در تفسیر و تعیین آن تأثیر گذار است. در برخی موارد برخی از بانوان با نگرانی از بارداری خواب پریود شدن دیده و این خواب ناشی از اینگونه نگرانی‌هاست. برای تعبیر خواب پریود شدن به ادامه مطلب بروید .

ادامه‌ی خواندن