بایگانی دسته: ک

تعبیر خواب دیدن کعبه خانه خدا

تعبیر کلی
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کعبه برای کسی که
مسلمان می‌باشد
، «خلیفه» است و هر کم و زیادی که در کعبه ببیند به
خلیفه مربوط می‌شود.
تعبیر دیدن خواب کعبه رفتن یا در کعبه بودن
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی احرام بسته‌ای و
به طرف کعبه می‌روی، تعبیرش این است که درستکارتر می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:
اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که به کعبه رفته است، یـعـنـی خداوند بزرگی و عظمت
او را افزایش می‌دهد.

بقیه تعبیر خواب مربوط به زیارت کعبه خانه خدا در ادامه مطلب … ادامه خواندن تعبیر خواب دیدن کعبه خانه خدا

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

واژه هایی چون عورت مردانه و آلت تناسلی مردانه ، ذَکَر ، قضیب (یا در اصطلاح عامیانه کیر) به یک معناست .
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آلت تناسلی، بزرگی و شهرت و فرزند می‌باشد.
اندازۀ آلت
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بزرگی آلت، بزرگی و شهرت و یا بیماری فرزند می‌باشد، ولی تعبیر کوچک بودن آن، حقارت و گم‌نامی خواهد بود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آلت تو دراز شده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندان زیادی خواهی شد.
اگر ببینی آلت تو راست گردیده و سفت شده است (شق کرده)، یـعـنـی بخت و اقبال تو بهتر می‌شود و قوت می‌گیرد .

بقیه تعبیر خواب عورت مردانه در ادامه خواندن ….

ادامه خواندن تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

تعبیر خواب کبوتر

کبوتر انواع مختلفی دارد از لحاظ رنگ سیاه و سفید و خاکستری و آبی و از لحاظ نژاد صحرایی و چاهی و قمری و غیره … دیدن خود کبوتر در خواب خوب است . اما این تعبیر خواب کبوتر بستگی دارد که چگونه باشد .لطفا به ادامه مطلب بروید …

ادامه خواندن تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش - نو - قرمز- خریدن - پاره - صورتی
تعبیر خواب کفش

دیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا  مشکی و سیاه یا قهوه ای باشد ندارد بلکه بیشتر به حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد . برای شما در این پست تعبیر خواب کفش را از زبان بزرگان تعبیر خواب که در حالت های گوناگون کفش نو و کهنه و خریدن کفش و کفش پاشنه بلند و …بررسی شده است را قرار داده ایم . برای خواندن لطفا به ادامه مطلب بروید …..

ادامه خواندن تعبیر خواب کفش