بایگانی دسته بندی ها: ک

دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کبوتر

کبوتر انواع مختلفی دارد از لحاظ رنگ سیاه و سفید و خاکستری و آبی و از لحاظ نژاد صحرایی و چاهی و قمری و غیره … دیدن خود کبوتر در خواب خوب است . اما این تعبیر خواب کبوتر بستگی دارد که چگونه باشد .لطفا به ادامه مطلب بروید …

ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش - نو - قرمز- خریدن - پاره - صورتی

تعبیر خواب کفش

دیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا  مشکی و سیاه یا قهوه ای باشد ندارد بلکه بیشتر به حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد . برای شما در این پست تعبیر خواب کفش را از زبان بزرگان تعبیر خواب که در حالت های گوناگون کفش نو و کهنه و خریدن کفش و کفش پاشنه بلند و …بررسی شده است را قرار داده ایم . برای خواندن لطفا به ادامه مطلب بروید …..

ادامه‌ی خواندن