بایگانی دسته: پ

تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول  خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. دیدن خواب پول خرد و سکه تعبیرش…. ادامه خواندن تعبیر خواب پول