بایگانی دسته: ن

تعبیر خواب تجاوز یا نزدیکی و آمیزش

در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع کردن و آمیزش و نزدیکی و همبستری را دارد . تعبیر همه واژه های ذکر شده یک چیز است . در زیر این تعبیر خواب بطور کامل و جامع آمده است . معنی جماع ، همان نزدیکی و همبستری می باشد . تقریبا خواب تجاوز یا همبستری خوب است هم اگر زن ببیند هم اگر مرد ببیند و نشانه رسیدن به خیر و مقصود است حتی اگر به زن به زور تجاوز شده باشد . دیدن آب منی در خواب ، خواب را باطل می کند . در ادامه خواندن شما می توانید بطور کامل تعبیر خواب تجاوز ، آمیزش و همبستری را بخوانید .

ادامه خواندن تعبیر خواب تجاوز یا نزدیکی و آمیزش

تعبیر خواب نان چیست ؟

دیدن نان در خواب خوب هست . و بیشتر بستگی به تازه بودن نان یا خشک بودن آن دارد . مثلا نان کپک زده نشان از بیماری و غصه و درد دارد . در این میان زیاد تفاوتی در اینکه نان گندم باشد یا جو یا لواش باشد یا بربری یا سنگک نیست . در این پست تعبیر خواب نان بطور کامل قرار گرفته به ادامه مطلب بروید .  ادامه خواندن تعبیر خواب نان چیست ؟