بایگانی دسته: مار

خواب مار امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب مار از محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب ، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که … ادامه خواندن خواب مار امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب مار سبز

در تعبیر خواب ، مار سمی به دشمن تعبیر شده است و ثروت . مار سبز رنگ نیز دشمن است در اکثر مواقع با این تفاوت که مار سبز دشمنی است تازه به دوران رسیده و بی تجربه . خطرناک هست اما خود نقطه ضعف های زیادی دارد و شما برای مقابله با او با کمی فکر به خوبی می توانید از نقطه ضعف های دشمنتان به نفع خودتان بهره ببرید .

ادامه خواندن تعبیر خواب مار سبز

تعبیر خواب مار ماهی

تعبیر خواب مارماهی و مار آبی و مار غیر سمی

در تعبیر خواب ، مار به معنای اول دشمن و در بعضی موارد نادر ثروت است آن هم ثروتی زیاد ولی با سختی و مشقت و دردسرهای زیاد  . بعضی از تعبیرگران خواب ، تعبیر خواب مارماهی را همانند خواب مار تعبیر کرده اند که این موضوع کاملا غلط است . مارماهی و مار آبی و ماری که بدانید سمی نیست تعبیرش دشمن خطرناک یا ثروت هنگفت نیست . تعبیر دیدن مار ماهی و مار آبی و مار غیر سمی در خواب می تواند…… ادامه خواندن تعبیر خواب مار ماهی

تعبیر خواب مار گزیدگی

در اکثر تعابیر مار به دشمن تعبیر شده است و در بعضی از تعابیر به ندرت و در حالت های خاص به ثروت .

تعبیر خواب مار گزیدگی و نیش زدن مار : اگر شما در خواب ماری دیدید که به شما حمله کرد و مورد مارگزیدگی قرار گرفتید تعبیرش خوب نیست . زیرا این نشانه این هست که در وحله اول اگر دشمن باشد ، آن دشمن بر شما پیروز می شود و زهر خود را بر شما خواهد ریخت که این شدت و میزان صدمه به بزرگی و کوچکی مار و همچنین به رنگ مار بستگی دارد .

اگر مار ثروت نیز تعبیر شود ،…. ادامه خواندن تعبیر خواب مار گزیدگی

تعبیر خواب مار قرمز

در تعابیر خواب مار ، مار معمولا به دشمن تعبیر شده است مگر در موارد خاص . از این دشمنان دیدن مار قرمز در تعابیر محلک ترین سم را دارد . یعنی ظربه ای که به شما می زند بسیار قوی است و شما در برابر ضربه آن بسیار ناتوانید که نشاندهنده ی این هست که از این دشمن صدمات بسیار زیادی به شما وارد می شود . اگر مار قرمز و زرد بود تعبیرش دشمنیست مریض حال یا مسن . تعبیر خواب مار قرمز و مشکی نشانه این هست که دشمنی که دارید بسیار خطرناک است و تا لحظه ی آخری هم که به شما نزدیک می شود شما وجودش را حس نمی کنید .

ادامه خواندن تعبیر خواب مار قرمز

تعبیر خواب مار کبری

در خواب مار کبری تعبیر بدین صورت است که خطرناک ترین دشمنی که می توانید داشته باشید در نزدیکی شماست و از آن بی خبرید که نسبت به رنگ های مار کبری یی که در خواب می بینید متفاوت است . اگر مار کبری سفید ببینید دشمن شما با کمی توجه به اطرافتان و اطرافیانتان یا از دوست یا همکار معلوم می شود . اگر سیاه باشد دشمنتان را تا لحظه ی آخر نمی توانید شناسایی کنید . اگر در خواب مار کبری زرد رنگ دیدید تعبیرش دشمنیست بیمار گونه یا کهن سال اگر مار کبری قرمز یا قهوه ای دیدید دشمنتان سخت ترین ضربه را به شما وارد خواهد کرد . اگر در خواب مار کبری سبز دیدید تعبیرش این هست که دشمن شما یک فرد تازه به دوران رسیده است که از تجربه کمتری برخوردار است و همانقدر که خطرناک است دارای نقاط ضعف فراوانی هست .

ادامه خواندن تعبیر خواب مار کبری

تعبیر خواب مار سیاه

تعبیر خواب مار سیاه نشانه دشمنی است که تا لحظه ی آخر از وجود او با خبر نمی شوید . این دشمن می تواند بسیار بسیار زیاد به شما نزدیک شود بدون آنکه شما از وجودش با خبر شوید و در اکثر اوقات آن دشمن را تا لحظه ی نیش زدن یک دوست یا رفیق یا همدم می شمارید و او در یک لحظه به شما حمله می کند و به شما صدمه می زند . فاصله تان را با افراد دورو برتان حفظ کنید . سعی کنید چشم و گوشتان را بیشتر باز کنید و با دقت به مسائل نگاه کنید زیرا این دشمن حتی می تواند از دوستان یا اعضای خانواده تان باشد مخصوصا اگر مار سیاه را در خانه ببینید .

ادامه خواندن تعبیر خواب مار سیاه

تعبیر خواب مار سفید

دیدن مار سفید در خواب نشانه دشمن است . دشمنی که در گفتگو با او یا با کمی دقت بیشتر شاید بتوانید آن را شناسایی کنید . در تعبیر خواب مار آمده است که مار دشمنیست که از وجود آن بی خبرید و این شخص بسیار جذاب و دوست داشتنی است که به وقت خود زهرش را می ریزد . مار سفید از لحاظ پنهان بودن جزو کمترین درجه است و ممکن است با توجه به اطرافیانتان و رفتارهایشان این دشمن را شناسایی کنید . هر چه این مار سفید بزرگتر باشد آن دشمن از لحاظ قدرت و منسب از درجه بالاتری برخوردار است و هر چه کوچکتر باشد قدرت و مقام کمتری دارد و شناسایی آن سخت تر است .

ادامه خواندن تعبیر خواب مار سفید

دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مار

 تعبیر خواب مار سیاه ،  تعبیر خواب مار سبز ، تعبیر خواب مار قرمز ،  تعبیر خواب مار دوسر ،  تعبیر خواب مار چند سر ، کبری ، سفید ، بزرگ و تعبیر خواب مار از امام صادق و ابن سیرین تعبیر خواب مار آبی و غیر سمی .

تعبیر خواب مار، خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاعید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. در تعبیر خواب مار برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که …..

ادامه خواندن دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد