بایگانی دسته: ق

تعبیر خواب قرآنی

از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقولست که هرکس خوابی ببیند و تعبیر آنرا بخواهد بداند ببیند از ماه چند شب گذشته است به ازای هر شب یک سوره از سوره های قرآن شماره کند و بعد از آن به ازای هر شبی که که گذشته یک آیه بشمارد در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده از اول قرآن بشمارد سوره دهم آیه دهم همان سوره تعبیر خواب خواهد بود.

اگر در خواب کتاب قرآن دیده اید و تعبیر کتاب قرآن را می خواهید بروید به تعبیر خواب قرآن

رد غیر این صورت برای دیدن ادامه متن تعبیر خواب قرآنی به ادامه خواندن بروید …

ادامه خواندن تعبیر خواب قرآنی

تعبیر خواب قرآن

 تعبیر خواب نوشتن قرآن
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد،

اگر می خواهید با قرآن تعبیر خواب کنید بروید به تعبیر خواب قرآنی

ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد .

تعبیر خواب خواندن قرآن

اگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد.

برای متن کامل لطفا به ادامه خواندن بروید ….

ادامه خواندن تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب قاعدگی

واژه پریود به معنام دوره می باشد . پریود شدن و قاعدگی و قاعده شدن همه به یک معناست . در قدیم به پریود شدن حیض میگفتند . در متن های قدیمی یا کتب قدیمی منظور از حیض همان پریود شدن و قاعدگی می باشد .

زمان دیدن خواب پریود شدن و یا قاعدگی در تعبیر آن اهمیت دارد. به طور مثال اگر فردی خوشحال باشد این احتمال وجود دارد که در خواب رویای خوشحالی ببیند و همینطور اگر دختری در دوران قاعدگی خود باشد ممکن است رویای پریود شدن ببیند. پس زمان دیدن این‌گونه‌ها در تفسیر و تعیین آن تأثیر گذار است. در برخی موارد برخی از بانوان با نگرانی از بارداری خواب پریود شدن دیده و این خواب ناشی از اینگونه نگرانی‌هاست. برای تعبیر خواب پریود شدن به ادامه مطلب بروید .

ادامه خواندن تعبیر خواب قاعدگی