بایگانی دسته: سگ

تعبیر خواب سگ آبی

تعبیر خواب سگ‌ آبی‌
سگ‌های‌ آبی‌ حیواناتی‌ خیلی‌ پرجنب‌ جوش‌ وپرکار هستند. آنها تمام‌ روز در حال‌ جویدن‌ هستند و برای‌ خودشان‌ خانه‌ می‌سازند. در مجموع‌ آنهاحیواناتی‌ خوشایند و دلنشین‌ تلقی‌ نمی‌شوند. تمام‌ وقت‌ آنها صرف‌ مجزا سازی‌ و محافظت‌ از خودشان‌می‌شود. اگر خواب‌ چنین‌ حیوانی‌ را دیدید، باید … ادامه خواندن تعبیر خواب سگ آبی

تعبیر خواب سگ مرده

تعبیر دیدن سگ در خواب هم می تواند دوست باشد هم دشمن و به سفیدی و سیاهی آن بستگی ندارد . اگر در خواب سگ مرده ای را دیدید در صورتی که ناراحت شدید نشان از دوست بودن سگ هست . یا ممکن است سگی داشتید که مرده است و آن سگ دوست شما بوده است . تعبیر این خواب به شما اخطر می دهد که حواستان به روابطتان باشد . به دلیل کوتاهی شما در روابط شما باعث می شوید دوستان و اطرافیان یا خانواده تان از شما برنجد که این در نهایت به تنها ماندن شما در مشکلات منجر می شود . دیدن توله سگ مرده تعبیرش این هست که شما یک رابطه که به تازگی شکل گرفته را خراب کردید که این رابطه ی خوبی برای شما بوده است .

اگر دیدید که سگی مرده و از آن احساس خوشی دارید شما بر دشمنانتان پیروز خواهید شد و اعتماد بنفستان در اتفاقات اخیر زندگی بالا می رود و همین امر سبب موفقیت های شما در کار و زندگی خواهد شد .  ادامه خواندن تعبیر خواب سگ مرده

تعبیر خواب سگ سیاه

سگ سیاه در خواب دیدن تعبیری از دوست یا دشمت شماست و بستگی به رابطه سگ با شما دارد .سیاه بودن سگ می تواند تعبیری از سیاه چهره بودن دوست یا دشمن باشد .  اگر سگ سیاه در کنار شما بود و با شما کاری نداشت نشان از یک دوست می دهد . این دوست در اطراف شماست و بزدودی برای کمک در مشکلاتتان و سختیها به کمک شما خواهد آمد . هر جه سگ سیاه بزرگتر باشد در تعبیر دوستتان قدرت بیشتری برای کمک به شما خواهد داشت و اگر یک سگ سیاه کوچک را دیدید در تعبیرش دوستی است که حتی اگر کاری هم از دستش بر نیاید یار و همراهتان خواهد بود . اگر ماده یا نر بودن این سگ را متوجه شدید ، دقیقا این دوست نسبت به آن می تواند مرد باشد یا زن . اگر دیدید این سگ سیاه مرده است نشان از این هست که دوستانتان بخاطر کوتاهی شما در روابطتان از شما دست خواهند کشید .

در تعبیر خواب سگ اگر سگ سیاه وحشی را دیدید یا سگی که قصد حمله به شما را دارد دشمنتان هست . این دشمن به ظاهر دشمنی سرسخت است و هر چه بزرگتر باشد قوی تر است . اما نسبت به خصوصیات سگ سیاه در تعبیر این دشمن از مقدار زیادی مهربانی و گذشت بر خوردار هست و فقط کافیست به او روی خوش نشان دهید و از در دوستی با آن وارد شوید . اگر دیدید که سگ سیاه وحشی را کشتید یا مرده ، بر دشمن پیروز خواهید شد .

برای خواندن متن کامل تعبیر خواب سگ به لینک زیر بروید .

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب حمله سگ

تعبیر خواب سگ وحشی و حمله سگ دشمن است .

اگر سگ به شما حمله ور شد و شما را گاز گرفت در رویارویی با مشکل بوجود آمده شکست خواهید خورد .

در تعبیر خواب اگر سگ به سمت شما حمله کرد و شما توانستید از دستش فرار کنید ، یا بر دشمن پیروز می شوید یا از پس آن مشکل بر خواهید آمد .

حمله سگ هار و وحشی : کسی بفکر دشمنی با شماست .

اگر سگ وحشی به شما حمله کرد و شما با آن مقابله کردید : برای شما مشکلاتی بوجود می آید که در این بین شما درگیری های بسیاری خواهید داشت و زیان می بینید .

اگر سگی از شما چیزی قاپید و برد : مال از دست می دهید .

ادامه خواندن تعبیر خواب حمله سگ

تعبیر خواب سگ قهوه ای رنگ

دیدن سگ قهوه ای و زرد در خواب دوست یا دشمنیست که حسود است و به کارهای شما حسادت می کند . اگر شما از سگ می ترسیدید دشمن است و اگر سگ با شما کاری نداشته باشد دوستتان هست . شما باید در کارهایتان مصممتر باشید و فریب حسادت اطرافیان را نخورید . بعضی از افراد چشم دیدن موفقیت های شما را ندارند . رمز موفقیتتان پشتکار و تلاش هست . برای رسیدن به هدفتان زیبایی های اطراف ، مسیرتان را خراب نکند .  ادامه خواندن تعبیر خواب سگ قهوه ای رنگ

تعبیر خواب سگ سفید

سگ سفید در خواب دیدن تعبیری از دوست یا دشمت شماست و بستگی به رابطه سگ با شما دارد .سفید بودن سگ می تواند تعبیری از سفیدچهره بودن دوست یا دشمن باشد .  اگر سگ سفید در کنار شما بود و با شما کاری نداشت نشان از یک دوست می دهد . این دوست در اطراف شماست و بزودی برای کمک در مشکلاتتان و سختیها به کمک شما خواهد آمد . هر جه سگ سفید ، بزرگتر باشد در تعبیر دوستتان قدرت بیشتری برای کمک به شما خواهد داشت و اگر یک سگ سفید کوچک را دیدید در تعبیرش دوستی است که حتی اگر کاری هم از دستش بر نیاید یار و همراهتان خواهد بود . اگر ماده یا نر بودن این سگ را متوجه شدید ، دقیقا این دوست نسبت به آن می تواند مرد باشد یا زن . اگر دیدید این سگ سفید مرده است نشان از این هست که دوستانتان بخاطر کوتاهی شما در روابطتان از شما دست خواهند کشید . سگ های فنتزی و سگ های پشمالو تعبیرش دوست هست .

ابن سیرین در اغلب جاها دیدن سگ را در خواب به دشمن تعبیر کرده است . در تعبیر خواب سگ اگر سگ سفید وحشی را دیدید یا سگی که قصد حمله به شما را دارد دشمنتان هست . این دشمن به ظاهر دشمنی سرسخت است و هر چه بزرگتر باشد ،  قوی تر است . اما نسبت به خصوصیات سگ سفید در تعبیر ، این دشمن از مقدار زیادی مهربانی و گذشت بر خوردار هست و بر خلاف ظاهر آن قلب رئوفی دارد و فقط کافیست به او روی خوش نشان دهید و از در دوستی با آن وارد شوید . اگر دیدید که سگ سفید وحشی را کشتید یا مرده ، بر دشمن پیروز خواهید شد . برای خواندن متن کامل تعبیر خواب سگ به لینک زیر بروید .

تعبیر خواب سگ