بایگانی دسته: س

تعبیر خواب سگ آبی

تعبیر خواب سگ‌ آبی‌
سگ‌های‌ آبی‌ حیواناتی‌ خیلی‌ پرجنب‌ جوش‌ وپرکار هستند. آنها تمام‌ روز در حال‌ جویدن‌ هستند و برای‌ خودشان‌ خانه‌ می‌سازند. در مجموع‌ آنهاحیواناتی‌ خوشایند و دلنشین‌ تلقی‌ نمی‌شوند. تمام‌ وقت‌ آنها صرف‌ مجزا سازی‌ و محافظت‌ از خودشان‌می‌شود. اگر خواب‌ چنین‌ حیوانی‌ را دیدید، باید … ادامه خواندن تعبیر خواب سگ آبی

تعبیر خواب سگ مرده

تعبیر دیدن سگ در خواب هم می تواند دوست باشد هم دشمن و به سفیدی و سیاهی آن بستگی ندارد . اگر در خواب سگ مرده ای را دیدید در صورتی که ناراحت شدید نشان از دوست بودن سگ هست . یا ممکن است سگی داشتید که مرده است و آن سگ دوست شما بوده است . تعبیر این خواب به شما اخطر می دهد که حواستان به روابطتان باشد . به دلیل کوتاهی شما در روابط شما باعث می شوید دوستان و اطرافیان یا خانواده تان از شما برنجد که این در نهایت به تنها ماندن شما در مشکلات منجر می شود . دیدن توله سگ مرده تعبیرش این هست که شما یک رابطه که به تازگی شکل گرفته را خراب کردید که این رابطه ی خوبی برای شما بوده است .

اگر دیدید که سگی مرده و از آن احساس خوشی دارید شما بر دشمنانتان پیروز خواهید شد و اعتماد بنفستان در اتفاقات اخیر زندگی بالا می رود و همین امر سبب موفقیت های شما در کار و زندگی خواهد شد .  ادامه خواندن تعبیر خواب سگ مرده

تعبیر خواب سگ سیاه

سگ سیاه در خواب دیدن تعبیری از دوست یا دشمت شماست و بستگی به رابطه سگ با شما دارد .سیاه بودن سگ می تواند تعبیری از سیاه چهره بودن دوست یا دشمن باشد .  اگر سگ سیاه در کنار شما بود و با شما کاری نداشت نشان از یک دوست می دهد . این دوست در اطراف شماست و بزدودی برای کمک در مشکلاتتان و سختیها به کمک شما خواهد آمد . هر جه سگ سیاه بزرگتر باشد در تعبیر دوستتان قدرت بیشتری برای کمک به شما خواهد داشت و اگر یک سگ سیاه کوچک را دیدید در تعبیرش دوستی است که حتی اگر کاری هم از دستش بر نیاید یار و همراهتان خواهد بود . اگر ماده یا نر بودن این سگ را متوجه شدید ، دقیقا این دوست نسبت به آن می تواند مرد باشد یا زن . اگر دیدید این سگ سیاه مرده است نشان از این هست که دوستانتان بخاطر کوتاهی شما در روابطتان از شما دست خواهند کشید .

در تعبیر خواب سگ اگر سگ سیاه وحشی را دیدید یا سگی که قصد حمله به شما را دارد دشمنتان هست . این دشمن به ظاهر دشمنی سرسخت است و هر چه بزرگتر باشد قوی تر است . اما نسبت به خصوصیات سگ سیاه در تعبیر این دشمن از مقدار زیادی مهربانی و گذشت بر خوردار هست و فقط کافیست به او روی خوش نشان دهید و از در دوستی با آن وارد شوید . اگر دیدید که سگ سیاه وحشی را کشتید یا مرده ، بر دشمن پیروز خواهید شد .

برای خواندن متن کامل تعبیر خواب سگ به لینک زیر بروید .

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب حمله سگ

تعبیر خواب سگ وحشی و حمله سگ دشمن است .

اگر سگ به شما حمله ور شد و شما را گاز گرفت در رویارویی با مشکل بوجود آمده شکست خواهید خورد .

در تعبیر خواب اگر سگ به سمت شما حمله کرد و شما توانستید از دستش فرار کنید ، یا بر دشمن پیروز می شوید یا از پس آن مشکل بر خواهید آمد .

حمله سگ هار و وحشی : کسی بفکر دشمنی با شماست .

اگر سگ وحشی به شما حمله کرد و شما با آن مقابله کردید : برای شما مشکلاتی بوجود می آید که در این بین شما درگیری های بسیاری خواهید داشت و زیان می بینید .

اگر سگی از شما چیزی قاپید و برد : مال از دست می دهید .

ادامه خواندن تعبیر خواب حمله سگ

تعبیر خواب سوسک

سوسک‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاکسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ سوسک‌ باعث‌ می‌شود که‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیداکند. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ کریه‌ و خوفناک‌ را می‌بینید، ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد که‌ بیننده‌ خواب‌ باید یک‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ کرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد.  بقیه در ادامه مطلب …….

ادامه خواندن تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سگ قهوه ای رنگ

دیدن سگ قهوه ای و زرد در خواب دوست یا دشمنیست که حسود است و به کارهای شما حسادت می کند . اگر شما از سگ می ترسیدید دشمن است و اگر سگ با شما کاری نداشته باشد دوستتان هست . شما باید در کارهایتان مصممتر باشید و فریب حسادت اطرافیان را نخورید . بعضی از افراد چشم دیدن موفقیت های شما را ندارند . رمز موفقیتتان پشتکار و تلاش هست . برای رسیدن به هدفتان زیبایی های اطراف ، مسیرتان را خراب نکند .  ادامه خواندن تعبیر خواب سگ قهوه ای رنگ

تعبیر خواب سگ سفید

سگ سفید در خواب دیدن تعبیری از دوست یا دشمت شماست و بستگی به رابطه سگ با شما دارد .سفید بودن سگ می تواند تعبیری از سفیدچهره بودن دوست یا دشمن باشد .  اگر سگ سفید در کنار شما بود و با شما کاری نداشت نشان از یک دوست می دهد . این دوست در اطراف شماست و بزودی برای کمک در مشکلاتتان و سختیها به کمک شما خواهد آمد . هر جه سگ سفید ، بزرگتر باشد در تعبیر دوستتان قدرت بیشتری برای کمک به شما خواهد داشت و اگر یک سگ سفید کوچک را دیدید در تعبیرش دوستی است که حتی اگر کاری هم از دستش بر نیاید یار و همراهتان خواهد بود . اگر ماده یا نر بودن این سگ را متوجه شدید ، دقیقا این دوست نسبت به آن می تواند مرد باشد یا زن . اگر دیدید این سگ سفید مرده است نشان از این هست که دوستانتان بخاطر کوتاهی شما در روابطتان از شما دست خواهند کشید . سگ های فنتزی و سگ های پشمالو تعبیرش دوست هست .

ابن سیرین در اغلب جاها دیدن سگ را در خواب به دشمن تعبیر کرده است . در تعبیر خواب سگ اگر سگ سفید وحشی را دیدید یا سگی که قصد حمله به شما را دارد دشمنتان هست . این دشمن به ظاهر دشمنی سرسخت است و هر چه بزرگتر باشد ،  قوی تر است . اما نسبت به خصوصیات سگ سفید در تعبیر ، این دشمن از مقدار زیادی مهربانی و گذشت بر خوردار هست و بر خلاف ظاهر آن قلب رئوفی دارد و فقط کافیست به او روی خوش نشان دهید و از در دوستی با آن وارد شوید . اگر دیدید که سگ سفید وحشی را کشتید یا مرده ، بر دشمن پیروز خواهید شد . برای خواندن متن کامل تعبیر خواب سگ به لینک زیر بروید .

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

عکس سگ - مطلب تعبیر خواب سگ
دیدن سگ در خواب

در تعبیر خواب سگ ، سگ ممکن است به رنگ های مختلف سفید و سیاه و قهوه ای و … و به صورت دوست یا یک سگ هار و وحشی باشد .  معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. لذا ما ۲ گونه تعبیر خواب از سگ را در این مقاله بررسی کردیم و شما باید نسبت به برداشت خود خواب خود را تعبیر کنید . سگ‌ها در خوابهای‌ ما می‌توانند نماد یک‌ سری‌ از نقطه‌ نظرات‌ و برداشت‌های‌ شخصی‌ باشند و درعین‌ حال‌ نماد ساختار دفاعی‌ بیننده‌ خواب‌محسوب‌ می‌شوند و می‌توانند نشان‌ دهنده‌ محدودیت‌های‌ شخصیت‌ شما به‌ شمار آیند. به ادامه مطلب بروید …..

ادامه خواندن تعبیر خواب سگ