بایگانی دسته: ر

تعبیر خواب ریش و سیبیل

ابن سیرین می‌گوید: آرایش مرد ، سرپرستی و ریاست بر خانه می‌باشد؛ در روایتی آمده است فرشته‌ای وجود دارد که ذکرِ تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و النساء بالذوائب – پاک و منزه است [خداوندی] که مردها را با ریش‌ها و زن‌ها را با گیسوها آراسته کرد.

در تعبیر خواب ریش ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت سیاه و قرمز می‌باشد، تعبیرش این است که به خاطر سرپرستی و ریاست بر خانه دچار شکایت و قضاوت و داوری می‌شوی .

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جوان شده‌ای و ریش‌های سفید تو سیاه شده است، یعنی پست و فرومایه می‌شوی. تعبیر خواب ریش سیاه و سرخ ، کد خدا شدن است .
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ریش‌هایت سفید شده است، یـعـنـی وقار و صبر و بردباری تو بیشتر می‌شود ولی دچار غم و اندوه خواهی شد.

بقیه تعبیر خواب ریش و سیبیل و ریش درآوردن در ادامه خواندن ….

ادامه خواندن تعبیر خواب ریش و سیبیل