بایگانی دسته: د

تعبیر خواب دزد چیست ؟

تعبیر خواب دزد : دیدن دزد در خواب بد نیست و می شود گفت که خوب هست دقیقا برعکس زمان بیداری . اما اگر ببینید خودتان در حال دزدی کردن هستید یا دزد شده اید بد هست و تعابیر مختلفی دارد . که در ادامه مطلب به آن پرداخته ایم . لطفا به ادامه مطلب بروید ….

ادامه خواندن تعبیر خواب دزد چیست ؟

تعبیر خواب دریا

دیدین دریا در خواب تعبیر های متفاوتی دارد . از دید معبران قدیم دیدن دریا در خواب  اتفاقات و رخدادهایی درباره ی پادشاه و پادشاهی بوده است . اما برای شما انواع تعابیر را آماده کرده ایم که شما می توانید در ادامه مطلب آنها را بخوانید .

ادامه خواندن تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دندان

دیدن دندان در خواب
تعبیر خواب دندان

افتادن دندان در خواب به چه معناست؟
خیلی ها خواب بد افتادن دندان را به شکل های عجیب و مختلف می بینند، اما این خواب متداول واقعاً چه می خواهد به ما بگوید؟
افتادن دندان در خواب می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد که در این پست به آن ها خواهیم پرداخت به ادامه مطلب بروید .

ادامه خواندن تعبیر خواب دندان