بایگانی دسته: ج

تعبیر خواب جنب بودن

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنب می‌باشی، تعبیرش این است که در حرام دچار آشفتگی و سرگردانی می‌شوی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: یـعـنـی به سفر می‌روی به خواستۀ دنیایی خودت می‌رسی، ولی بعد کار تو دچار تباهی خواهی شد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنب و برهنه شده‌ای، یـعـنـی در کار خودت دچار حیرت و عجز و سرگردانی می‌شوی .

معنی کلمه جنب : زمانی که ارضا می شوید و از شما آب خارج می شود ، تا قبل از اینکه شما غسل جنابت کنید می گویند شما جُنُب هستید . 

تعبیر خواب جن

دیدن جن در خواب می تواند به اشکال مختلف باشد . مثلا جن مرد یا جن زدگی یا جن گیری یا ممکن است در لباس های مختلف سفیو سیاه ببینید . مانند بیداری در خواب هم اجنه ممکن است با شما مهربان باشند یا به شما حمله کنند . دیدن خواب جن و پری و شیطان می تواند چیزهای مهمی از اطراف به شما بگوید . در ادامه مطلب تعبیر خواب جن را از زوایای مختلف آماده کرده ایم . به ادامه مطلب بروید ….

ادامه خواندن تعبیر خواب جن