بایگانی دسته: ا

تعبیر خواب ادرار

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که ادرار کند، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار.

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که در جایگاهی مجهول ادرار کند……….. ادامه خواندن تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب انگور

دیدن انگور در خواب تقریبا خوب هست . و از دید معبران بیشتر به طعم (شیرین و ترش ) بزرگی و کوچکی و رنگ انگور ( سیاه ، سفید ، زرد ، سبز ، صورتی ، قرمز) بستگی دارد . در هیچ جا به نژاد انگور یاقوتی ، عسگری و … اشاره نشده است .  البته این هم مهم هست که انگور را می خورید ، می خرید ، می فروشید یا درخت انگور می کارید . به هر حال ما توضیحات تعبیرگران را در تعبیر خواب انگور برای شما آماده کرده ایم که می توانید به ادامه مطلب بروید … ادامه خواندن تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگشتر و حلقه

تعبیر خواب انگشتر به روایت امام جعفر صادق : انگشتری سیمین در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملکت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتری زرین نیک بود. اگر زنی بیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد. اگر زن بیند شوهرش بمیرد یا فرزندش. بقیه در ادامه مطلب … ادامه خواندن تعبیر خواب انگشتر و حلقه

تعبیر خواب اسب و اسب آبی

تعبیر خواب دیدن اسب سفید یا سیاه در خواب چیست
تعبیر خواب اسب سفید – سیاه – قهوه ای

یکی از بهترین خواب و رویا هایی که تعبیرش بسیار خوب است ، فال تعبیر خواب اسب می باشد . دیدن اسب در بسیاری موارد بسیار خوب تعبیر شده است  . در بعضی خواب ها اسب را سفید یا سیاه یا شاخدار و بالدار می بینند . یا در بعضی مواقع یال یا نعل اسب هست که در خواب مجذوبش می شوید . تعبیر خواب دیدن اسب در خواب چیست ؟ در ادامه مطلب ما تعابیر مختلف دیدن اسب در خواب را برای شما عزیزان آماده کرده ایم .

ادامه خواندن تعبیر خواب اسب و اسب آبی