قسمت 11 نامه های مونا زارع

مونا زارع نامه شماره ۱۱

طنز دنباله دار / مونا زارع “طنز نویس” نامه شماره ۱۱

قسمت یازدهم: چگونه با پدرت آشنا شدم  “پسر عمو فرهاد”

نامه شماره ۱۱

ما خانواده افسرده ای بودیم. اما فرقی که افسردگی خانوادگی ما داشت این بود که شکلی از دنیا بریدگی بود. یعنی گند بی عاری و لودگی را درآورده بودند! ما حتی یک آدم درست و درمان هم در فامیل نداشتیم که بخواهیم پزش را بدهیم و یکی از یکی دوزاری تر از آب در می آمد! اما همین عمو نادر که پارسال مرد، آن موقع ها که

زن عمو شهلا را گرفت آن قدر آناناس خوردند تا نطفه ای خوشگل و متفاوت تولید کنند که نتیجه اش همان فرهاد شد! با همه ما فرق داشت. آناناس ها رویش اثر گذاشته بود و خوشگل فامیل شده بود. تفریحاتش لوس و بورژوایی بود! ما توی یقه عمو اسدالله موی طلایی می گذاشتیم تا خانواده شان از هم بپاشد و بخندیم آن وقت فرهاد زبان می خواند! یک گند حوصله سربر که بعد از چند سال شنیدیم دیپلمات شده است! نمی دانم اما شاید اگر بابای من هم آناناس می خورد این قدر من انرژی ام را صرف کندن موهای طلایی شعله بندانداز و چسباندنش به یقه مردهای فامیل نمی کردم و مثل فرهاد به شش زبان دنیا مسلط بودم! اما حرف دیگری هم بود؛ فرهاد زن می خواست. یک زن درجه یک و چه کسی بهتر از من با سابقه سه دهه آشوب به پا کردن در زندگی مردم! عمو نادر می گفت من و فرهاد همدیگر را بالانس می کنیم! تولد فرهاد بود که آمده بود ایران و عمو نادر گفت دیگر وقتش است با پسرش بالانس شوم. یک کیک شکلاتی را داد دستم و من را فرستاد سراغ فرهاد.

این وصلت آن قدر مهم شده بود که پشت سرم یک مینی بوس از فامیل راه افتاده بودند تا خرابکاری نکنم چون فرهاد دست تو دماغ کردنش هم دیپلماتیک و شیک بود. وقتی در دفترش روبه رویش نشسته بودم خودم را منقبض کرده بودم تا قوز کمرم را پنهان کنم. آن قدر سفت و سخت حرکت می کرد که انگار زن عمو شهلا یک عمر سیمان به خورد پسرش داده بود! کیک را گذاشتم روی میز. چشم هایش را ریز کرد و به کیک نگاه کرد و گفت: «وااو!» صدای پچ پچ فامیل از پشت در می آمد. عین فُک بدبختی که لب هایش را غنچه کرده همه تلاشم را می کردم طوری لبخند بزنم که دندان های درشتم بیرون نزند.

فرهاد پایش را روی پا انداخت و گفت: «چقدر بزرگ شدی دخترعمو! شگفت زده شدم» تنها باری که کلمه «شگفت زده» را شنیده بودم در یک فیلم حیات وحش راجع به شکل زایمان یک گراز بود! دقیقا یادم نمی آمد تعریف است یا تیکه اما مثل خودش پایم را روی پا انداختم و گفتم: «عمرمون داره میگذره! ازدواج به کدامین زمان بکنیم پس؟!» صدای هرت هرت خندیدن بقیه از پشت در می آمد. می دانستم در ادبی حرف زدن گند می زنم. قهوه اش را از روی میز برداشت و کمی چشید و گفت: «قهوه تلخ جان آدمی رو زنده می کنه دختر عمو! پس ازدواج نکردی؟» یک لحظه اختیار از کفم رفت و نیشم باز شد و گفتم: «نه دیگه! مثل تو» صدای کوبیدن مشتی به در آمد. مشت اعتراض عمو نادر بود که صدبار گفته بود آدم ها را سریع دوم شخص مفرد خطاب نکنم. فرهاد قهو ه اش را روی میز گذاشت و گفت: «صوری ازدواج کنیم؟» انقباضم منبسط شد.

صداهای پشت در هم کم شد. فرهاد با دستمالش کفشش را برق انداخت و ادامه داد: « به نظرت دیپلماتیک نیست به همه بگیم ازدواج کردیم ولی زندگی مجردی خودمونو بکنیم؟» نمی دانستم آناناس علاوه بر خوشگل، قالتاق هم می کند! آمدم قهوه ام را هورت بکشم که تلخی اش در گلویم افتاد گفتم: «پس بچه چی؟! ژنتیک؟ آناناس؟ فرزند زیبا؟!» فرهاد گوشه دهانش را کج کرد و جوابم را داد: «نکنه فکر کردی من با این دک و پز پوشک بچه عوض می کنم و آب دهنشو روی کتم تحمل می کنم؟! خط اتوی شلوارم چی میشه؟!» صداهای پشت در بیشتر شد و عمو نادر جوگیر در را از وسط شکافت و وارد اتاق شد و افتاد روی فرهاد و شلوار فرهاد را از پایش کند و از پنجره اتاق انداخت بیرون!

درواقع عمو نادر همیشه فکر می کرد اگر لباس آدم ها را بدرد تنبیه شان کرده اما فرهاد با یک شلوارک مامان دوز که عکس هندوانه شتری داشت طبقات اداره را به دنبال تنبانش پایین رفت و خب هیچ کشوری دیپلماتی که تا سر خیابان با یک شلوارک مامان دوز به دنبال نمکی که شلوارش را برده می دود نمی خواهد! فرهاد بعد از بیکار شدنش سایه فامیل را هم با تیر می زد چه برسد که بخواهد من را بگیرد. اما! اما نامه بعدی را زود بخوان که…

تا بعد – مادرت!
مونا زارع نامه شماره ۱
مونا زارع نامه شماره ۸
مونا زارع نامه شماره ۹
مونا زارع نامه شماره ۱۰
مونا زارع نامه شماره ۱۲
مونا زارع نامه شماره ۱۳
مونا زارع نامه شماره ۱۴

روزنامه شهروند/

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *