تعبیر خواب مدفوع و غایظ

دیدن مدفوع انسان و حیوان در خواب

دیدن مدفوع در خواب از دید معبران بیشتر به پول و ثروت تعبیر شده اما از یاد نبرید که این پول و ثروت معمولا از تلاش و کار و هدف های خوب به شما خواهد رسید و نحت هیچ شرایطی نابرده رنج گنج میسر نخواهد شد . در این پست برای شما تعبیر خواب دیدن مدفوع و غایظ را  بررسی کرده ایم لطفا به ادامه مطلب بروید …….

تعبیر خواب مدفوع و غایظ
تعبیر خواب مدفوع

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست.

ابن سیرین نگاشته که دیدن مدفوع در خواب یا غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.

ابن خلیل در تعبیر خواب مدفوع می گوید :

لباس آلوده به مدفوعمدفوع در شلوار : ثروت  و پول نصیبتان خواهد شد .

 خوردن مدفوع خود در خواب : سختی و مشکلات بخاطر اشتباهات خودتان در زندگی . 

تعبیر خواب خوردن مدفوع مردم خوردن مال حرام است.

بالا آوردن مدفوع (خارج شدن از دهان ) – شانس و اقبالی بزرگ نصیبتان می شود .

شستن مدفوع از لباس و بدن : پول و ثروت آنقدر می شود که می توانید دست دیگران را بگیرید .

دیدن مدفوع خونی یا مدفوع و کرم در خواب ( اگر خون را دقیق مشاهده کنید اعتبار تعبیر پایین می آید ) می تواند پولی باشد که با کمی سختی یا شاید از راه نامشروع بدست آید . در حلال بودن مال هایی که بدست می آورید دقت کنید .

دست زدن به مدفوع – راه رفتن روی آن : کسب و کار خوب نصیبتان می شود .

افتادن در چاه مدفوع  ،  فرو رفتن در مدفوع : با کمی تلاش و فکر ثروتمند خواهید شد .

دیدن مدفوع  در خواب چه برای خودتان باشد چه برای دیگران ، چه روی فرش باشد یا در توالت یا  دستشویی یا بیرون از خانه فرقی نمی کند نشانه ثروت است و تنها شما باید مراقب باشید تا این ثروت از راه درست بدست آید .

اگر ببینید که نوزاد یا  کودکی که می شناسید مثلا دختر بچه خودتان ادرار و مدفوع  (یا هر کدام ) کرده  ، نشانه ی ثروت و رفاه در آینده ی آن دختر بچه هست که نصیب شما هم خواهد شد . دیدن مدفوع در خواب  ( انسان یا حیوان یا پرندگان ) در هر صورتی باشد ثروتی می تواند باشد که به بیننده ی خواب در نهایت می رسد یا مربوط می شود .

دیدن مدفوع مرده : ثروت  باد آورده به شما خواهد رسید . ( دست از تلاش در زندگی نکشید . به راه و هدفتان ادامه دهید که در همین راه این ثروت به شما می رسد )

اگر فقط جایی هستید که بوی مدفوع به مشامتان می رسد : در زندگی موقعیت های مناسبی برای کسب در آمد نصیبتان می شود که برای انتخاب آن نیاز به مشورت با اشخاص عالم و دانا و خبره در آن کار دارید .

دیدن مدفوع حیوانات  و پرندگان در خواب :

مدفوع گاو و سگ و خروس و جوجه و اسب  ، کبوتر ، گنجشک : روزی و ثروت زیاد و حلال یا هدیه ای بزرگ به شما می رسد .

دیدن مدفوع گربه ، گربه سیاه ، لاک پشت ، خرگوش ، خوک  ، کلاغ  ، شتر: ثروت  زیاد بدست می آورید  با کار و تلاش

امام صادق دیدن مدفوع در خواب را خوشبختی و ثروت دانسته است .

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *