دیدن گردو در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردوی با پوست (پوست سبز ) و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خواب های ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با نیرنگ و آلودگی دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند. اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید تعبیرش مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید.بقیه در ادامه مطلب ……

امام صادق می گوید اگر ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است . اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیر همان است . اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد. مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

دیدن گردو در خواب چه تعبیری دارد
تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو :

فرقی نمی کند گردو کوچک یا بزرگ باشد .

کندن و چیدن گردو :  رسیدن به پولی که ممکن است حلال نباشد .

تعبیر خواب گردو با پوست قهوه ای / یا بدون پوست / یا مغز گردو / شکستن گردو ی پوست قهوه ای : ثروت و روزی حلال

دیدن گردو با پوست سبز در خواب :(چه دیدن و چه شکستن گردوی پوست سبز ) نشانه رزق و روزی حرام  ( به شما مالی رسیده یا می رسد که ممکن است حلال نباشد و تنها راه برای شما برگرداندن آن مال به صاحبش هست . )

فروختن گردو در خواب  ( گردو فروشی ): اگر گردو را با پوست سبز بفروشید نشانه ثروت اما نامشروع و حرام و اگر با پوست قهوه ای ( گردو با پوست چوبی ) یا سفید یا بدون پوست بفروشید نشانه ثروت و روزی حلال و خوشبختی برای خودتان و خانواده تان می باشد .

تعبیر خواب خوابیدن زیر درخت گردو ، یا رفتن روی دخت گردو یا کاشتن درخت یا نهال گردو  : دست از تلاش برندارید که ثروتی پیش روی شماست  که بسیار حلال می باشد .

تعبیر خواب شکستن درخت گردو :  بیماری یا یک مشکل بزرگ در پیش دارید .

کاشتن گردو در خاک : به موقعیت شغلی بسیار خوبی دست پیدا می کنید . دست از تلاش برندارید .

تکاندن درخت گردو : سختی زیاد سپس آسایش و رفاه زیاد

تعبیر خواب خوردن گردو با نان و پنیر و کشمش و پسته و عسل و ……..  بسیار خوب است و نشانه خوشبختی و زندگی بسیار عالی می باشد .

گردو دادن به مرده خوب نیست و نشان از آن است که ثروت را باد می برد . ولی گرفتن گردو یا هر چیز دیگری از مرده نشان از بدست آوردن ثروت ، خوشبختی و سعادت می باشد .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *