دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کبوتر

کبوتر انواع مختلفی دارد از لحاظ رنگ سیاه و سفید و خاکستری و آبی و از لحاظ نژاد صحرایی و چاهی و قمری و غیره … دیدن خود کبوتر در خواب خوب است . اما این تعبیر خواب کبوتر بستگی دارد که چگونه باشد .لطفا به ادامه مطلب بروید …

کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند. این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند. اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند. اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود. دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

تعبیر خواب کبوتر از حضرت یوسف : خبر خوشی به شما خواهد رسید .

گرفتن کبوتر از مرده : خوشبختی و سعادت و روزهای خوش .

خوردن کبوتر توسط گربه : رقیب  موقعیت های کاری و اجتماعی شما را از شما می گیرد تلاش بیشتر شما باعث می شود این اتفاق نیوفتد .

اگر در خواب دیدید کبوتری خریدید تعبیرش خوشی و محبت و مهربانی در کنار اعضای خانواده است .

دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد
تعبیر خواب کبوتر

دیدن کبوتران در حال پرواز ( یک دسته کبوتر ) یا کبوتران حرم امام رضا در خواب : شما به آرزوی خود خواهید رسید .

تعبیر خواب یک جفت کبوتر کنار هم : شما به عشقتان خواهید رسید .

کبوتر سبز یا آبی یا چاهی و صحرایی در خواب نشانه خبر خوش یا کسی است که از دیدنش خوشحال و خوشنود می شوید .

کبوتر سیاه : مقام و عزت و کار برای شما بدست می آید .

کبوتر قهوه ای : دوستان با وفای خود را پیدا کنید و حسابشان را از بقیه جدا کنید .

کبوتر زرد ، طلایی و طوقی : شانس

شکار کردن کبوتر یا کشتن کبوتر یا کندن سر کبوتر یا خوردن کبوتر در خواب تعبیرش این هست که شما با کارهای اشتباهی که می کنید آینده را بکام خود و دیگران خراب می کنید . کمی با انگیزه و کمی با فکر در کارهای خود رفتار کنید .

گندم دادن به کبوتر یا غذا دادن به کبوتر نشانه ی آینده ای روشن در پیش روی شماست .  اگر کبوتر روی دست یا سر شما بنشیند یعنی در آینده ای نه چندان دور شانسی به شما می رسد که باید از آن به درستی استفاده کنید . قدر اطرافیان خود را بیشتر بدانید . با همسرتان خوب رفتار کنید تا آن شانس زودتر برسد .

شنیدن صدای کبوتر : همسر یا دوست شما نگران شماست و از صمیم قلب شما را دوست دارد اما شما ساز مخالف می زنید .

اگر در خواب کبوتری خونی و مریض ببینید که می میرد ( مرگ کبوتر)نشانه ی بد شانسی و بد اقبالی شما در آینده هست اما اگر آن کبوتر را مداوا کنید خوشبختی و ثروت نصیبات خواهد شد .

اگر در خواب کبوتری را در قفس ببینید :  کارهای اشتباهتان در زنگی مانع از خوشی و خوشبختیتان شده است .

اگر دیدید که کبوتر به دستان شما نوک می زند نشان دهنده ی این هست که توجه شما به خانواده تان کم هست .

اگر در خواب کبوتر وحشی دیدید : تعبیرش یعنی اینکه باید دوستان خود را درست تر انتخاب کنید . شما شایسته ی بهتر شدن و بزرگ بودن هستید .

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *