تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول  خوب نيست همان قدر که به چشم عده اي در بيداري خوب است. در بيداري داشتن پول زياد هم موجب رفاه است و هم علتي براي نشان دادن تشخص و بزرگي اما در خواب درست عکس اين است و داشتن پول چه اندک و چه بسيار نشان ابتلا و گرفتاري از نوع کثيف آن است. دیدن خواب پول خرد و سکه تعبیرش…. غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه براي ما پيش مي آيد و چه بسا شب هنگام فراموش مي کنيم ولي پول به طور کلي تعبیر خواب پول  ناراحتي هائي است که پيش مي آيد و زندگي انسان را زشت و نامطلوب مي کند. اينجا فقط سکه هاي رايج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول مي شناسيم. چنان چه در خواب ببينيد که مقدار زيادي پول مقابل خود ريخته ايد و سرگرم شمارش آن هستيد خواب شما مي گويد که در آينده گرفتاري هائي براي شما پيش مي آيد. چنان چه در خواب از کسي پولي گرفتيد آن شخص براي شما دردسر درست مي کند و اگر خودتان در خواب به کسي پول داديد شما براي او ناراحتي هائي را به وجود مي آوريد که شايد خودتان هم نمي خواستيد. روي هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختي است و اگر در کتاب هاي تعبير چيز ديگري جز اين نوشته شده باشد به نظر من درست نيست چون آن چه در اين کتاب آمده غير از نقل قول ها همه مبتني بر تجربه است. چه شخصي و چه تجربيات ديگران که موثق و معتمد هستند و بودند .

اگر در خواب دیدید که پولدار شدید در تعبیرش به دردسر بزرگی می افتید . و تنها گرفتن پول که در تعابیر خواب خوب و خوشایند است گرفتن پول از مرده هست . اما دادن پول به مرده ، تعبیرش بسیار بسیار بد هست و می تواند دردسر های مالی و معنوی برای شما داشته باشد .

اگر خواب دیدید که پولی دزدیدید تعبیرش این هست که شما برای هدفی تلاش می کنید که در نهایت این هدف به ضرر شما خواهد بود .

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *