تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول  خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. دیدن خواب پول خرد و سکه تعبیرش…. غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی تعبیر خواب پول  ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند. اینجا فقط سکه های رایج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول می شناسیم. چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می آید. چنان چه در خواب از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان در خواب به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و اگر در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه است. چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند .

اگر در خواب دیدید که پولدار شدید در تعبیرش به دردسر بزرگی می افتید . و تنها گرفتن پول که در تعابیر خواب خوب و خوشایند است گرفتن پول از مرده هست . اما دادن پول به مرده ، تعبیرش بسیار بسیار بد هست و می تواند دردسر های مالی و معنوی برای شما داشته باشد .

اگر خواب دیدید که پولی دزدیدید تعبیرش این هست که شما برای هدفی تلاش می کنید که در نهایت این هدف به ضرر شما خواهد بود .

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *