تعبیر خواب پرنده

در تعبیر خواب پرنده ، پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان يک رنگ يا پرندگاني که رنگ نامطلوب و غير طبيعي دارند. اگر در خواب ديديد که پرنده اي داريد تعبیرش این هست که به مراد دل خود مي رسيد بخصوص اگر پرنده زیبا و خوش رنگ و خوش آواز باشد . پرنده سبز تعبیرش سلامتی و زندگی خوب است . اين گوياي رسيدن به نهايت مراد است و مبارک خوابي است. اگر در خواب ، خود را در پرنده فروشي مشاهده کرديد و آن پرندگان را در قفس دیدید که به شما تعلق نداشتند و حتي نمي توانستيد يکي از آن ها را تصاحب کنيد موردي پيش مي آيد که از مشاهده کامروائي ديگران حسرت مي خوريد همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر در خواب تعبیرش عشق و صلح و دوستي است و کبوتر ماده زني تعبیر می شود صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب ديديد کبوتري ماده داريد زني با اين خصوصيات در زندگي شما نقش مي گيرد و دگر گوني هائي به وجود مي آورد. اگر در خواب پرنده را با جوجه ديديد در تعبیرش صاحب فرزند مي شويد و اگر چندين پرنده داشتيد به مراد مي رسيد و کام شما از چند جهت روا مي گردد. اگر در خواب پرنده اي داشتيد که پريد و شما هم به دنبالش رفتيد مجذوب مي شويد يا به سفر مي رويد و اگر اين پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسي زيان مي بينيد و محتمل خسارت مي شويد. کشتن پرنده نيز خوب نيست. در مورد هر يک از پرندگان به جاي خود توضيح داده مي شود. اين حکم کلي در مورد پرنده است. اگر ببينيد کرکسي از دست شما پريد و رفت بلائي از شما دور مي شود و اگر کبوتري که برای شما بوده رفت تعبیرش این هست عشقي را از دست مي دهيد. گنجشک دوست مزاحم و وراج است. تعبیر خواب پرنده مرغ مینا دوستی است که در مسیرتان به رسیدن به هدفتان کمکتان می کند .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *