دیدن جن و روح در خواب چه تعبیری دارد .

تعبیر خواب جن

دیدن جن در خواب می تواند به اشکال مختلف باشد . مثلا جن مرد یا جن زدگی یا جن گیری یا ممکن است در لباس های مختلف سفیو سیاه ببینید . مانند بیداری در خواب هم اجنه ممکن است با شما مهربان باشند یا به شما حمله کنند . دیدن خواب جن و پری و شیطان می تواند چیزهای مهمی از اطراف به شما بگوید . در ادامه مطلب تعبیر خواب جن را از زوایای مختلف آماده کرده ایم . به ادامه مطلب بروید ….

ديدن جن در خواب رویاروئي با فتنه و دشمني است و چنانچه در خواب جن ببينيد با دشمني دست و پنجه نرم مي کنيد و عليه شما آتش فتنه اي بر افروخته مي شود. اگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد. چنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است که اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائي ناآشنا ديديد دشمني بيگانه است که با او روبه رو مي شويد.

ابن سیرین در تعبر خواب جن می گوید جن می تواند هم دوست و هم دشمن باشد .

اگر جن در خواب ديديد و آن جن خوشحال بود شما غمگين مي شويد و اگر اندوهگين بود شما شادي و سرور مي يابيد. مشاهده شادي اجنه و جشن و سرور و عروسی جن ها ،  آن ها شادي دشمنان تلقي مي گردد که مطلوب نيست چون شادي دشمن با غم و اندوه ما مترادف است. اگر در خواب قيافه آشنائي را ديديد و احساس کرديد که او جن است تعبير همان است که نوشته شد و اگر جن آشنا بود و چيزي به شما داد پولي عايدتان مي شود و اگر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي را از دست مي دهيد دوستي با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کرديد صلح و سلامت مي يابيد.

دیدن جن و روح در خواب چه تعبیری دارد .

تعبیر خواب جن

اگر در خواب دیدید که با یک جن صحبت می کنید نشانه ی رفع کدورت بین شما و اطرافیان است . اگر دیدید با جن ازدواج کردید از حرمت می افتید و اگر دیدید که جن را گرفتید و در تسخیر خود درآوردید و بر آن غلبه کردید ، حرمت و بزرگی کسب کنید .

حمله ی جن به شما یا به انسان  یا کتک خوردن از جن یا گاز گرفتن جن: ضربه زدن یک دشمن به شماست .

جنگیدن با جن خوب نیست و نشانه آسیب دیدن شما از دشمنانتان هست .  اگر در خواب جن مهربان  و جن خوب دیدید بدانید که دشمن را نشناختید . اگر نوزاد جن دیدید یا بچه جن دیدید نشانه فرزند ناصالح می باشد . در تربیت بچه های خود کوشا باشید و به آنها انسانیت و مردانگی را یاد بدهید .

گربه جن : دشمن زیرک  و باهوش

اگر دیدید که جن زده شده اید : تمام افکار بدتان در مقابل خانواده اشتباه است . خانواده ی خود را بیشتر دوست بدارید زیرا آنها بسیار به شما وفادارند و شما را دوست دارند .

خواندن سوره جن : کارهای شما باعث دشمن تراشی می شود . با سیاست عمل کنید .

کشتن جن در خواب : تمام  نقشه های دشمنانتان بر ملا خواهد شد .

جن سیاه یا جن سیاه پوش : نشانه ی شادی و موفقیت شما

جن سفید یا سفید پوش : نشانه غم و اندوه برای شما .

جن انسان نما : دقیقا همان دشمن شماست .

فرار از دست جن خوب است  و نشانه حل شدن مشکلات شما می باشد .

اینها همه در خواب بود . دیدن جن و روح و پری در بیداری می تواند خوب یا بد باشد . بیشتر مواقع تا شما با این موجودات کاری نداشته باشید با شما کاری ندارند و اگر بتوانید وجود آنها را درک کنید و آنها بتوانند به شما اطمینان کنند حتی در بعضی کارها به شما کمک خواهند کرد و می توانند دوستان خوبی برای شما باشند .

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *