دیدن جن و روح در خواب چه تعبیری دارد .

تعبیر خواب جن

دیدن جن در خواب می تواند به اشکال مختلف باشد . مثلا جن مرد یا جن زدگی یا جن گیری یا ممکن است در لباس های مختلف سفیو سیاه ببینید . مانند بیداری در خواب هم اجنه ممکن است با شما مهربان باشند یا به شما حمله کنند . دیدن خواب جن و پری و شیطان می تواند چیزهای مهمی از اطراف به شما بگوید . در ادامه مطلب تعبیر خواب جن را از زوایای مختلف آماده کرده ایم . به ادامه مطلب بروید ….

دیدن جن در خواب رویاروئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود. اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید.

ابن سیرین در تعبر خواب جن می گوید جن می تواند هم دوست و هم دشمن باشد .

اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور و عروسی جن ها ،  آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مترادف است. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شد و اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.

دیدن جن و روح در خواب چه تعبیری دارد .
تعبیر خواب جن

اگر در خواب دیدید که با یک جن صحبت می کنید نشانه ی رفع کدورت بین شما و اطرافیان است . اگر دیدید با جن ازدواج کردید از حرمت می افتید و اگر دیدید که جن را گرفتید و در تسخیر خود درآوردید و بر آن غلبه کردید ، حرمت و بزرگی کسب کنید .

حمله ی جن به شما یا به انسان  یا کتک خوردن از جن یا گاز گرفتن جن: ضربه زدن یک دشمن به شماست .

جنگیدن با جن خوب نیست و نشانه آسیب دیدن شما از دشمنانتان هست .  اگر در خواب جن مهربان  و جن خوب دیدید بدانید که دشمن را نشناختید . اگر نوزاد جن دیدید یا بچه جن دیدید نشانه فرزند ناصالح می باشد . در تربیت بچه های خود کوشا باشید و به آنها انسانیت و مردانگی را یاد بدهید .

گربه جن : دشمن زیرک  و باهوش

اگر دیدید که جن زده شده اید : تمام افکار بدتان در مقابل خانواده اشتباه است . خانواده ی خود را بیشتر دوست بدارید زیرا آنها بسیار به شما وفادارند و شما را دوست دارند .

خواندن سوره جن : کارهای شما باعث دشمن تراشی می شود . با سیاست عمل کنید .

کشتن جن در خواب : تمام  نقشه های دشمنانتان بر ملا خواهد شد .

جن سیاه یا جن سیاه پوش : نشانه ی شادی و موفقیت شما

جن سفید یا سفید پوش : نشانه غم و اندوه برای شما .

جن انسان نما : دقیقا همان دشمن شماست .

فرار از دست جن خوب است  و نشانه حل شدن مشکلات شما می باشد .

اینها همه در خواب بود . دیدن جن و روح و پری در بیداری می تواند خوب یا بد باشد . بیشتر مواقع تا شما با این موجودات کاری نداشته باشید با شما کاری ندارند و اگر بتوانید وجود آنها را درک کنید و آنها بتوانند به شما اطمینان کنند حتی در بعضی کارها به شما کمک خواهند کرد و می توانند دوستان خوبی برای شما باشند .

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *