دیدن تمساح کوچک و تعبیر تمساح بزرگ در آب و استخر و ...

تعبیر خواب تمساح

تمساح موجودی است که در آب پنهان می شود و فقط چشم هایش مشخص است  و برای رسیدن به مقصودش منتظر موقعیت است .

از این رو اگر شما تمساحی دیدید که در آب گل آلود است نشانه یک خطر بزرگ هست . این خطر بیشتر از طرف یکی از دوستان یا آشنایان شاید باشد .

تعبیر خواب تمساح کوچک ، دوست یا فرزندیست که به شما ممکن است ضربه وارد کند . حتی اگر این دوست یا فرزند به شما ضربه وارد نکند انسان نالایقی خواهد بود .

اگر شما تمساحی را در استخر دیدید مثال این ضرب المثل است که در آستین خود مار پرورش می دهید . یعنی یکی از نزدیکان شما برای شما مشکل ساز خواهد شد .

ادامه تعبیر خواب تمساح  را در ادامه خواندن دنبال کنید …..

تعبیر خواب تمساح از دید آنلی بیتون
تعبیر خواب تمساح این است که صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهند و دشمنان به شما ضربه می زنند .
تعبیر خواب پا گذاشتن بر کمر تمساح به درد سر افتادن است .

تعبیر خواب تمساح از دید لیلا برایت
تعبیر خواب تمساح شما را گاز بگیرد این است که خطری شما را تهدید می کند .
تعبیر خواب کشتن تمساح برتری بر دشمنان است .
تعبیر خواب تمساح مردی دزد است
تعبیر پوست و گوشت و استخوان تمساح، ضرر و زیان می‌باشد. اگر ببینی گوشت تمساح می‌خوری، دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی
تعبیر خواب تمساح تو را زیر آب کشد و خفه کند این است که دشمنی تو را زمینگیر می کند .

تعبیر خواب تمساح از دید ابراهیم کرمانی
تعبیر خواب تمساح تو را زیر آب برد این است که ماهی تو را هلاک می کند
تعبیر خواب جنگیدن با تمساح و شکست دادن تمساح برتری بر دشمنان است
تعبیر خواب جنگیدن با تمساح و شکست خوردن از تمساح عدم برتری بر دشمنان است
تعبیر خواب گاز گرفتن تمساح مانند تعبیر خواب سگ دزدی کند ، ضرر و زیان مالی است

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *