تعبیر خواب بیضه و خایه مرد - بیضه داشتن زن

تعبیر خواب بیضه (خایه)

تعبیر خواب اخته بودن یا بریده شدن بیضه (معنی بیضه همان خایه مرد است )
[منظور از اخته مردی است که بیضه خود را از دست داده باشد یا بیضه مرد بریده شده باشد .]
ابن سیرین می‌گوید: اگر اختۀ غریبه‌ای را ببینی که صالح و درستکار است و از روی علم و حکمت صحبت می‌کند، تعبیرش این است که آن شخص فرشته می‌باشد که تو را به راه راست دعوت کرده و هشدار یا بشارت می‌دهد (زیرا شهوت در فرشته‌ها وجود ندارد)، ولی اگر حرف‌هایش از روی علم و حکمت نباشد یـعـنـی آن شخص فرشته نیست.
اگر در خواب ببینی خودت را اخته کرده‌ای، یـعـنـی در جنگ با دشمن خوار و حقیر می‌شوی، ولی به اطاعت و بندگی خداوند مایل خواهی شد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: فرزندت از دنیا می‌رود و صاحب فرزند دیگری نخواهی شد، ولی توانگر و ثروتمند می‌شوی .

بقیه تعبیر خواب بیضه در ادامه خواندن ….

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بیضه خودت را بیرون آورده‌ای و به کسی می‌بخشی، یـعـنـی فرزندان تو را متعلق و منسوب به شخص دیگری می‌کنند، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری گفته است: اگر ببینی بیضه خودت را با میل و رغبت به کسی می‌بخشی، یـعـنـی فرزند زنازاده و حرام‌زاده‌ای خواهی داشت که پدرش شخص دیگری است.

تعبیر خواب دختر یا زنی که بیضه دارد : 

اگر زنی باردار ببیند که بیضه دارد احتمالا صاحب پسر می شود . اگر زن یا دختری ببیند که بیضه دارد تعبیرش این هست که به مقام و ثروت می رسد و صاحب فرزند و ملک می شود .

اگر زنی ببیند بیضه مردی را می خورد ، نشانه ثروت است .

اگر کسی ببیند که بیضه گوسفند (دنبلان) می خورد تعبیرش خوشبختی و سلامتی است .

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بیضه‌ تو بریده شده یا افتاده است، یـعـنـی دشمن بر تو پیروز می‌شود ‌‌‌‌‌ و تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی بیضه‌ات را از ته بریده‌اند، یـعـنـی قوت تو از دست می‌رود. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بیضۀ سمت چپ را بیرون کشیدی و انداختی، یـعـنـی فرزند تو هلاک می‌شود .
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مربوط به اخته عبارتند از: ۱- انسان زاهد ۲- دیدن فرشته ۳- عبادت کردن.

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب بیضۀ مردم را ببینی، تعبیرش این است که شر دشمن را از خودت دفع می‌کنی.
اگر ببینی بیضۀ تو به قدری دراز شده که روی زمین کشیده می‌شود، یـعـنـی مال و اموال جمع آوری می‌کنی. اگر ببینی هر دو بیضۀ تو بزرگ شده است، یـعـنـی قوت و مال و اموال تو بیشتر می‌شود، ولی اگر ببینی کوچک می‌باشد، تعبیرش بر عکس حالت قبلی است.
اگر ببینی پوست بیضۀ خودت را کنده‌ای، یـعـنـی کسی به فرزندت ظلم و ستم می‌کند.
اگر ببینی در بیضۀ تو عیب و نقصی بوجود آمده است، یـعـنـی دشمن بر تو پیروز می‌شود و دچار غم و ناراحتی خواهی شد. اگر ببینی بیضۀ تو ورم کرده یا مبتلا به باد فتق شده‌ای، یـعـنـی مال بسیاری به دست می‌آوری، ولی خطر دشمنان وجود دارد.
اگر ببینی بیضۀ خودت را به کسی می‌بخشی و آن شخص هم بیضۀ خودش را به تو می‌بخشد، یـعـنـی با زن یکدیگر زنا می‌کنید.
اگر ببینی کسی بیضۀ تو را محکم فشار داد و بیهوش شدی، یـعـنـی خبر مرگ فرزندت را میشنوی، ولی اگر فرزندی نداشته باشی، یـعـنـی جاه و منزلت و احترام تو کم می‌شود.
اگر ببینی بیضۀ تو با ریسمان یا چیز دیگری بسته‌ شده است، یـعـنـی کار تو گره می‌خورد و بسته می‌شود .
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بیضه انسان عبارتند از: ۱- فرزند ۲- خانواده و فامیل ۳- مال و اموال ۴- عزت ۵- بزرگی ۶- طلب حاجت و خواسته ۷- رسیدن به خواسته و آرزو.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *